Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Φερενίκη Παναγοπούλου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (10)

Συγγραφέας

Φ. Παναγοπούλου, Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Μια συνταγματική θεώρηση, 2023
Φ. Παναγοπούλου, O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017
Φ. Παναγοπούλου, Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing), 2016
Φ. Παναγοπούλου, Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα, 2012
Φ. Παναγοπούλου, Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs), 2010
Φ. Παναγοπούλου, Οι ιστότοποι Κοινωνικής Δικτυώσεως, 2010

Εισαγωγή

Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Κλιματική κρίση και Δίκαιο, 2022

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Ενενήντα έτη Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, 2022
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020

Επιστημονική διεύθυνση

Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Κλιματική κρίση και Δίκαιο, 2022

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος, ΕΣΔΑ, 2021
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (24)

Φ. Παναγοπούλου, Η απονομή της δικαιοσύνης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Συνταγματικά ζητήματα δικαστικής προστασίας, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Φ. Παναγοπούλου, Ζητήματα συνταγματικότητας στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, σε: ΕφημΔΔ 3/2020
Φ. Παναγοπούλου, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: μια κριτική ηθικο-συνταγματική αποτίμηση ένα χρόνο μετά από τη θέση του σε εφαρμογή, σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Φ. Παναγοπούλου, Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στη δημόσια διοίκηση, σε: Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Φ. Παναγοπούλου, Περί του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων: σκέψεις προς τον αναθεωρητικό συντακτικό νομοθέτη, σε: ΔιΔικ 6/2018
Φ. Παναγοπούλου, Tα νέα δικαιώµατα για τους πολίτες βάσει του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων: µια πρώτη αποτίµηση και συνταγµατική αξιολόγηση, σε: ΕφημΔΔ 1/2017
Φ. Παναγοπούλου, Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία επί των αδειοδοτικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προς χορήγηση δεδομένων, σε: ΔιΔικ 3/2017
Φ. Παναγοπούλου, Το συμφέρον του τέκνου στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: μία ηθικο-συνταγματική θεώρηση, σε: ΕφημΔΔ 2/2016
Φ. Παναγοπούλου, Η βιοπεριβαλλοντική και ηθική προσέγγιση της απελευθερώσεως γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), σε: ΔτΑ 70/2016
Φ. Παναγοπούλου, H εξέλιξη του δικαιώματος στη λήθη (περί λήθης της λήθης;), σε: ΕφημΔΔ 6/2016
Φ. Παναγοπούλου, The International and European Bioenvironmental Approach to the Release of Genetically Modified Organisms (GMOs), σε: AIDH 8/2016
Φ. Παναγοπούλου, Ακούσια πατρότητα, σε: ΕφημΔΔ 1/2015
Φ. Παναγοπούλου, Το δικαίωμα του παιδιού στην πρόσβαση στη γενετική του ταυτότητα, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Φ. Παναγοπούλου, Χορήγηση δεδομένων υγείας με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): μία θεσμική αποτίμηση, σε: ΕφημΔΔ 6/2015
Φ. Παναγοπούλου, Βιομετρικές μέθοδοι και προστασία ιδιωτικότητας: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ Michael Schwarz κατά κρατιδίου Bochum (C-291/2012), σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Φ. Παναγοπούλου, Δικαίωμα γνώσεως δότη γεννητικού υλικού, σε: ΕφημΔΔ 4/2014
Φ. Παναγοπούλου, Απαγόρευση καπνίσματος και ελευθερία ασκήσεως επαγγέλματος, σε: ΔτΑ 62/2014
Φ. Παναγοπούλου, Περί της προσωπικής και οικιακής χρήσεως των προσωπικών δεδομένων, σε: ΕφημΔΔ 5/2013
Φ. Παναγοπούλου, Η λίστα Λαγκάρντ και τα όρια της ελευθερίας του τύπου, σε: ΕφημΔΔ 6/2012
Φ. Παναγοπούλου, Το δικαίωμα στη λήθη στην εποχή της αβάσταχτης μνήμης: Σκέψεις αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σε: ΕφημΔΔ 2/2012
Φ. Παναγοπούλου, Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών οροθετικών εκδιδομένων ως μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας σε μία εθελοτυφλούσα κοινωνία, σε: ΕφημΔΔ 4/2012
Φ. Παναγοπούλου, Ιδιωτικότητα και Διαδίκτυο: Το παράδειγμα του Facebook, σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Φ. Παναγοπούλου, Σκέψεις αναφορικά με τo δικαίωμα διακοπής της ανθρώπινης ζωής, σε: ΕφημΔΔ 1/2010
Φ. Παναγοπούλου, Περί της αξίας της ανθρώπινης αξίας, σε: ΕφημΔΔ 5/2010

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΜΠρΑθ 34/2011, σε: ΕφημΔΔ 2/2011, σχόλιο: Φ. Παναγοπούλου