Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κλιματική κρίση και Δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-504-6
Σελίδες
ΧΙΙ + 160
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Κλιματική κρίση και Δίκαιο, 2022


Ο παρών τόμος φιλοξενεί, σε επεξεργασμένη μορφή, τις εισηγήσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Δίκαιο», που έλαβε χώρα διαδικτυακά την Πέμπτη 9.12.2021. Πέραν των εισηγήσεων της επιστημονικής εκδήλωσης, φιλοξενούνται και τέσσερις μελέτες στην αυτή θεματική ενότητα, που εκπονήθηκαν από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα αυτό.
Ειδικότερα, το παρόν επιδιώκει να εξυπηρετήσει τη λογική ενός συλλογικού τόμου με νοηματική συνοχή και πληρότητα, στον οποίο αναλύονται κρίσιμα ζητήματα, όπως η στάση του δημοσίου δικαίου στην κλιματική αλλαγή με έμφαση στη νομολογία και δη στα προβλήματα δημοσίου δικαίου, η ερμηνεία και εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο ρόλος και η στάση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κλιματική ουδετερότητα, η κατάσταση της ελληνικής πολιτικής για το κλίμα, το δίκαιο βιώσιμης χρηματοδότησης και η αναγκαιότητα της συντεταγμένης καθιέρωσης μεταρρυθμιστικών δικαιικών και διακυβερνητικών όρων. Παράλληλα, εξετάζονται κριτικά ιστορικές δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων εθνικών Δικαστηρίων γύρω από κρίσιμα ανακύπτοντα ζητήματα.
Η προβληματική είναι έντονη, η νομολογία πλούσια, η βιβλιογραφία αχανής και, ως εκ τούτου, ο τόμος προσφέρει μια εισαγωγική προσέγγιση μέσα από μια συλλογή σκέψεων, προβληματισμών και προσωπικών εκτιμήσεων των διακεκριμένων εισηγητών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online