Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βοήθεια


Στην ενότητα αυτήν περιέχονται οδηγίες για την πλοήγηση στον ιστότοπο και τη λειτουργία των σελίδων "Αναζήτηση" και "Σύνθετη αναζήτηση".

 
 
Γενικά για τις σελίδες "Απλή αναζήτηση" και "Σύνθετη αναζήτηση" +

Σελίδα "Απλή αναζήτηση" +

Σελίδα "Σύνθετη αναζήτηση" +

 

Οδηγοί χρήσης


 

Μέρος Α'

Σύνδεση στην πλατφόρμα, δημιουργία λογαριασμού, και βασικές λειτουργίες της απλής αναζήτησης

Μέρος Β'

Το περιβάλλον ανάγνωσης και επιπλέον λειτουργίες της απλής αναζήτησης

Μέρος Γ'

Λειτουργίες της σύνθετης αναζήτησης

Μέρος Δ'

Χρήση τελεστών and/or στην απλή αναζήτηση, και δυνατότητες εξατομίκευσης της sakkoulas-online