Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σχετικά


Ο παρών ιστότοπος αποτελεί τη βάση νομικών δεδομένων της εκδοτικής εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ. Στόχος του sakkoulas-online είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου νομική πληροφόρηση στους επαγγελματίες νομικούς.

Στη βάση βρίσκονται καταχωρημένα περί τα 1.000 βιβλία σε πλήρες κείμενο, τα οποία μπορούν οι συνδρομητές να διαβάσουν όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.). Η ενημέρωση του ιστοτόπου γίνεται καθημερινά τόσο με τις νέες κυκλοφορίες όσο και με παλαιότερους τίτλους. Υπολογίζεται ότι καταχωρούνται περί τα 30 βιβλία τον μήνα.

Περιέχονται, ακόμη, 19 νομικά περιοδικά: Ελληνική Δικαιοσύνη (1990-σήμερα), Αρμενόπουλος (2007-σήμερα και θα καταχωρηθούν τα τεύχη από το 1995), Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (2008-σήμερα), Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (από το 2016 και θα καταχωρηθούν και παλαιότερα τεύχη) Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (1995-σήμερα), Διαιτησία (2018-σήμερα), Επιθεώρηση Ακινήτων (2019-σήμερα), Lex&Forum (από το 2021). Διοικητική Δίκη (1989-σήμερα), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (2006-σήμερα), Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (2019-σήμερα), Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-σήμερα), Annuaire International Des Droits De L’Homme (2014-σήμερα), Ενέργεια και Δίκαιο (2004-σήμερα), Νομοκανονικά (2013-σήμερα), Revue Hellénique de Droit International (2008-2014), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (2016-σήμερα), Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης (2009-2014), Πράξη & Λόγος του Ποινικού Δικαίου (2000-σήμερα).

Έτσι, το sakkoulas-online περιέχει τα πλήρη κείμενα άνω των 10.000 νομικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο και σε συλλογικούς τόμους.

Περιλαμβάνονται ακόμη δεκάδες χιλιάδες δημοσιευμένες αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, σχολιασμένες και μη, Τέλος, ο ιστότοπος ενημερώνεται διαρκώς με αδημοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Τα περιεχόμενα της βάσης είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία αναφορά σε απόφαση που παραπέμπεται σε ένα κείμενο (σε άλλη δικαστική απόφαση, σε μία μελέτη κ.ο.κ.) αποτελεί υπερ-σύνδεσμο προς την απόφαση αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για παραπομπές σε βιβλία, μελέτες και νομοθετικά κείμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συνδρομητές έχουν άμεση πρόσβαση σε όσα κείμενα τους ενδιαφέρουν με ένα κλικ.

Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία, νομολογία, νομοθεσία αλλά και τα αποτελέσματα να ταξινομούνται βάσει της κατηγοριοποίησής των.

Το sakkoulas-online παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δυνατότητες αναζήτησης:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις οδηγίες αναζήτησης εδώ και τις διαθέσιμες συνδρομές εδώ.