Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σχετικά


Η sakkoulas-online αποτελεί τη βάση νομικών δεδομένων της εκδοτικής εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ. Στόχος της sakkoulas-online είναι να παρέχει ταχύτατα προσβάσιμη υψηλού επιπέδου νομική πληροφόρηση στους επαγγελματίες νομικούς.

Στη sakkoulas-online βρίσκονται καταχωρημένα περί τα 1.400 βιβλία σε πλήρες κείμενο, τα οποία οι συνδρομητές μπορούν να διαβάσουν όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.). Η ενημέρωση της sakkoulas-online γίνεται καθημερινά τόσο με τις νέες κυκλοφορίες όσο και με παλαιότερους τίτλους. Υπολογίζεται ότι καταχωρούνται περί τα 30 βιβλία τον μήνα.

Περιέχονται, ακόμη, 19 νομικά περιοδικά:

Ελληνική Δικαιοσύνη 1990 - σήμερα
Αρμενόπουλος 2001 - σήμερα, και θα καταχωρηθούν τα τεύχη από το 1995
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας 2008 - σήμερα
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου 2016 - σήμερα, και θα καταχωρηθούν και παλαιότερα τεύχη
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1995 - σήμερα
Διαιτησία 2018 - σήμερα
Επιθεώρηση Ακινήτων 2019 - σήμερα
Lex&Forum 2021 - σήμερα
Διοικητική Δίκη 1989 - σήμερα
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2006 - σήμερα
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης 2019 - σήμερα
Δικαιώματα του Ανθρώπου 2014 - σήμερα
Annuaire International Des Droits De L'Homme 2014 - σήμερα
Ενέργεια και Δίκαιο 2004 - σήμερα
Νομοκανονικά 2013 - σήμερα
Revue Hellénique de Droit International 2008 - 2014
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2016 - σήμερα
Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 2009 - 2014
Πράξη & Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2000 - σήμερα

Έτσι, η sakkoulas-online περιέχει τα πλήρη κείμενα άνω των 14.000 νομικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο και σε συλλογικούς τόμους.

Περιλαμβάνονται ακόμη δεκάδες χιλιάδες δημοσιευμένες αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, σχολιασμένες και μη. Τέλος, η sakkoulas-online ενημερώνεται διαρκώς με αδημοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Τα περιεχόμενα της βάσης είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία αναφορά σε απόφαση που παραπέμπεται σε ένα κείμενο (σε άλλη δικαστική απόφαση, σε μία μελέτη κ.ο.κ.) αποτελεί υπερ-σύνδεσμο προς την απόφαση αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για παραπομπές σε βιβλία, μελέτες και νομοθετικά κείμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συνδρομητές έχουν άμεση πρόσβαση σε όσα κείμενα τους ενδιαφέρουν με ένα κλικ.

Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία, νομολογία, νομοθεσία αλλά και τα αποτελέσματα να ταξινομούνται βάσει της κατηγοριοποίησής των.

Η sakkoulas-online παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δυνατότητες αναζήτησης:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις οδηγίες αναζήτησης και τις διαθέσιμες συνδρομές.