Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Συχνές ερωτήσεις


Παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης/αντιγραφής των κειμένων;

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα κείμενα που περιέχονται στη βάση, πατώντας το πλήκτρο του εκτυπωτή στη σελίδα ανάγνωσης.

Η αντιγραφή αποσπασμάτων νομολογίας και νομοθεσίας γίνεται ελεύθερα. Για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, στη βιβλιογραφία υπάρχει όριο αντιγραφής 350 χαρακτήρων κάθε φορά.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης του sakkoulas-online.gr, στις ενότητες «ΧΡΗΣΗ» και «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ».

Πώς συνδυάζονται τα κριτήρια αναζήτησης στη «Σύνθετη αναζήτηση»;

Η κάθε ομάδα κριτηρίων συνδυάζεται με τις άλλες συζευκτικά (AND). Επομένως, εάν επιλέξουμε λ.χ. μία νομοθετική διάταξη και ένα λήμμα, τότε θα επιστραφούν πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ότι επιλύουν ζήτημα σχετικό με τη διάταξη που έχουμε εισαγάγει ΚΑΙ περιέχονται στο λήμμα που έχουμε επιλέξει.

Κριτήρια εντός της ίδιας ομάδας μπορούν να συνδυάζονται είτε με AND είτε με OR.

Τα κριτήρια που θέτουμε σε μία εκ των καρτελών «Βιβλιογραφία», «Νομοθεσία», «Νομολογία» αφορούν σε πληροφορίες μόνο εντός μίας εκ των κατηγορών αυτών και συνδυάζονται με τα κριτήρια που έχουμε εισαγάγει στη γενικό πεδίο αναζήτησης με AND.

Πώς αναζητούμε δικαστική απόφαση βάσει αριθμού;

Είτε από τη λειτουργία της «Αναζήτησης», πληκτρολογώντας τη συντομογραφία του δικαστηρίου, τον αριθμό και το έτος (π.χ. ΑΠ 1/2015) είτε από τη «Σύνθετη Αναζήτηση», από την καρτέλα «νομολογία», συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.

Στην «Αναζήτηση», εάν δεν πληκτρολογήσουμε συντομογραφία δικαστηρίου θα επιστραφούν κείμενα που περιέχουν τον δοθέντα όρο οπουδήποτε στο κείμενο, ταξινομημένες κατά προτεραιότητα βάσει αυτών που περιέχουν τον όρο στον τίτλο τους.

Στη «Σύνθετη Αναζήτηση», στην καρτέλα Νομολογία, το πεδίο έρευνας είναι μόνο αποφάσεις δικαστηρίων (και συναφή έγγραφα), οπότε θα επιστραφούν μόνο δικαστικές αποφάσεις.

Πώς αναζητούμε με ζητούμενο όρο στα έργα ενός μόνο συγγραφέα;

Α. Στην «Αναζήτηση», πληκτρολογώντας το επώνυμο του Συγγραφέα και τοποθετώντας άνω-κάτω τελεία μετά από αυτό και στη συνέχεια κενό και τους ζητούμενους όρους (π.χ. Νίκας: παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας). Εάν πρόκειται για περισσότερους συγγραφείς με το ίδιο επώνυμο, πληκτρολογούμε πρώτα το αρχικό του ονόματος (π.χ. Π. Κορνηλάκης: σύμβαση έργου).

Β. Στη «Σύνθετη Αναζήτηση» επιλέγουμε Συγγραφέα από τον σχετικό επιλογέα. Συνδυάζουμε με όποια άλλα κριτήρια επιθυμούμε.

Μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες εντός ενός μόνο βιβλίου;

Από τη «Σύνθετη Αναζήτηση», καρτέλα «Βιβλιογραφία», ανοίγουμε τον επιλογέα «Αναζήτηση βάσει έκδοσης», επιλέγουμε «Βιβλία» και επιλέγουμε το βιβλίο που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια προσθέτουμε όποιο κριτήριο αναζήτησης επιθυμούμε. Μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα από ένα βιβλία και να εκτελέσουμε αναζήτηση εντός των περιεχομένων τους.

Πώς λειτουργούν οι υπερσύνδεσμοι (links) σε άλλα κείμενα;

Δικαστικές αποφάσεις, διατάξεις νομοθετημάτων, μελέτες κ.λπ. δημοσιευμένες σε περιοδικά, σελίδες βιβλίων και περιοδικών τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα στο σύστημα και παραπέμπονται σε άλλα κείμενα είναι διαθέσιμα μέσω υπερσυνδέσμων (links). Οι διαθέσιμοι υπερσύνδεσμοι εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στα κείμενα. Μπορούμε να ανοίξουμε έναν υπερσύνδεσμο με κλικ, δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέα καρτέλα ή παράθυρο καθώς και χρησιμοποιώντας το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού.

Επί ανίχνευσης πολλαπλών υπερσυνδέσμων (πολλαπλών αποφάσεων, περισσότερων κειμένων σε μία σελίδα βιβλίου ή περιοδικού) το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο  στο τέλος του υπερσυνδέσμου. Σε αυτήν την περίπτωση το δεξί και μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού δεν λειτουργούν. Αντίθετα, κάνοντας (αριστερό) κλικ στον υπερσύνδεσμο, εμφανίζεται παράθυρο προκειμένου να επιλέξουμε τον σύνδεσμο που επιθυμούμε να ανοίξουμε, όπως φαίνεται στην εικόνα, όπου έχουν ανιχνευθεί παραπάνω από μία αποφάσεις στη σελίδα 441 της ΔιΔικ του έτους 2015 που επιχειρήσαμε να ανοίξουμε: