Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-740-3
Σελίδες
VI + 135
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Φ. Παναγοπούλου, O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017


H παρούσα μονογραφία εισάγει τον αναγνώστη στο νέο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων που διαμορφώνεται ενόψει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ. Παράλληλα, αποπειράται η συστηματική ανάλυση των νέων-ανανεωμένων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Κανονισμό προς όφελος των πολιτών, όπως επίσης και οι συναφείς υποχρεώσεις που γεννώνται για τους υπευθύνους επεξεργασίας για την ικανοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις καινοτομίες που επιφέρει ο Κανονισμός σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online