Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Όροι χρήσης


ΓΕΝΙΚΑ

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι όροι πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου (www.sakkoulas-online.gr).

Ο παρών ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου του, είναι μια υπηρεσία που διατίθεται από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ. Η χρήση του ιστοτόπου και η πρόσβαση στο περιεχόμενο, στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες και στο λογισμικό που παρέχονται μέσω αυτού υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, των εγγεγραμμένων χρηστών και των συνδρομητών στις υπηρεσίες που παρέχονται εδώ των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων («Όροι Χρήσης»). Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα.

Όλοι οι παρακάτω όροι είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.sakkoulas-online.gr.

ΧΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου των παρεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο υπηρεσιών. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στο www.sakkoulas-online.gr για κατασκευή βάσεων δεδομένων (database) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου προορίζεται  για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, προβολή, ή μετάδοση για σκοπούς εμπορικούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή δημόσιους συνολικά ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ.

Ο παρών ιστότοπος δεν έχει σκοπό να παρέχει νομικές συμβουλές και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί νομική συμβουλή, ούτε με την απόκτηση συνδρομής εγκαθιδρύεται σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ της εταιρείας και του συνδρομητή.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων πέραν του ελέγχου τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.), ο σχεδιασμός αυτού, τα μεταδεδομένα (λήμματα ευρετηρίου, νομικοί όροι, διασύνδεση πληροφοριών) και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο.

Εξαιρετικά, και για σκοπούς βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, σύνταξης δικογράφων κ.λπ., επιτρέπεται η αποσπασματική και μόνο αντιγραφή και αποθήκευση μικρών τμημάτων του περιεχομένου του ιστοτόπου. Η παράθεση τέτοιων αποσπασμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από αναφορά ως πηγής προέλευσης της πληροφορίας είτε του www.sakkoulas-online.gr είτε του εντύπου (βιβλίου, περιοδικού) στο οποίο αρχικά δημοσιεύθηκε η παρατεθείσα πληροφορία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του www.sakkoulas-online.gr γίνεται με την ευθύνη του χρήστη/συνδρομητή. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Δεν φέρουν όμως ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.sakkoulas-online.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το www.sakkoulas-online.gr προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (username, password, πιστοποιητικό SSL, firewalls κ.λπ.). Κάποιες ενότητες του παρόντος ιστοτόπου απαιτούν προηγούμενη εγγραφή του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής και να ενημερώνετε τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των ονομάτων χρήστη και συνθηματικών και υποχρεούνται στη περίπτωση αυτή να αποκαθιστούν κάθε θετική και αποθετική ζημία του www.sakkoulas-online.gr. Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

NEWSLETTER

Το www.sakkoulas-online.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή Newsletter και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter ή πληροφοριακό υλικό από τη sakkoulas-online, μπορείτε εύκολα να απεγγραφείτε από τη σχετική υπηρεσία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών» στο τέλος του ενημερωτικού newsletter.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων ή ιστοσελίδων στους οποίους γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks) ούτε εγγυώνται τη διαθεσιμότητά τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του www.sakkoulas-online.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν οιαδήποτε μορφής δέσμευση. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.sakkoulas-online.gr και αφορούν σε άλλες εταιρείες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε διά της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του παρόντος ιστοτόπου ή της εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, σε περίπτωση κατά την οποία υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

ΑΠΟΔΟΧΗ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η χρήση των υπηρεσιών του www.sakkoulas-online.gr προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Η παρούσα διέπεται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.