Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Juris Prudentia


Η σειρά Juris Prudentia συγκεντρώνει τα πληρέστερα και επιστημονικώς αρτιότερα, στις βασικές ενότητες, κείμενα.
Συγγραφείς της σειράς είναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με πολύχρονη διδακτική εμπειρία και σφαιρική αντίληψη στον τομέα  της εξειδίκευσής τους.
Η σειρά καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με αναλυτικές και εις βάθος ερμηνείες.


Διαθέσιμοι τόμοι:

1.      Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 2012  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 4η έκδ., 2014  
1.      Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 1, 2007  
1.      Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 2, 2009  
1.      Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η έκδ., 2012  
1.      Α. Τάχος, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 9η έκδ., 2008  
1.      Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2005  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόμ. 1, 6η έκδ., 2016  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 1, 4η έκδ., 2014  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 7η έκδ., 2014  
1.      Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2012  
1.      Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο προσωπικών εταιριών, 5η έκδ., 2016  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 8η έκδ., 2017  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2η έκδ., 2017  
1.      Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 8η έκδ., 2018  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 5η έκδ., 2016  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 2013  
1.      Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2007  
1.      Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό Δίκαιο, 2004  
1.      Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018  
1.      Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 10η έκδ., 2021  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 7η έκδ., 2018  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 8η έκδ., 2021  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021  
1.      Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 2, 2η έκδ., 2013  
1.      Α. Μανιτάκης, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, τόμ. 1, 2004  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2016  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2016  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 7η έκδ., 2018  
1.      Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 9η έκδ., 2019  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 9η έκδ., 2021  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 3η έκδ., 2021