Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Juris Prudentia


Η σειρά Juris Prudentia συγκεντρώνει τα πληρέστερα και επιστημονικώς αρτιότερα, στις βασικές ενότητες, κείμενα.
Συγγραφείς της σειράς είναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με πολύχρονη διδακτική εμπειρία και σφαιρική αντίληψη στον τομέα  της εξειδίκευσής τους.
Η σειρά καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με αναλυτικές και εις βάθος ερμηνείες.


Διαθέσιμοι τόμοι:

1.      Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 2012  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 2013  
1.      Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο προσωπικών εταιριών, 5η έκδ., 2016  
1.      Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2005  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόμ. 1, 6η έκδ., 2016  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 8η έκδ., 2017  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2016  
1.      Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 9η έκδ., 2019  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 8η έκδ., 2021  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 1, 4η έκδ., 2014  
1.      Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2007  
1.      Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η έκδ., 2012  
1.      Α. Τάχος, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 9η έκδ., 2008  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 5η έκδ., 2016  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 7η έκδ., 2018  
1.      Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 2, 2η έκδ., 2013  
1.      Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 4η έκδ., 2014  
1.      Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 1, 2007  
1.      Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 2, 2009  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2η έκδ., 2017  
1.      Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 8η έκδ., 2018  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 9η έκδ., 2021  
1.      Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 10η έκδ., 2021  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 7η έκδ., 2014  
1.      Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2012  
1.      Α. Μανιτάκης, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, τόμ. 1, 2004  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2016  
1.      Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό Δίκαιο, 2004  
1.      Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 7η έκδ., 2018  
1.      Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 3η έκδ., 2021  
1.      Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021