Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Γενικές αρχές αστικού δικαίου

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-445-159-3
Σελίδες
XL + 674
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 1, 2007


Στον τόμο αυτό επιχειρείται η επεξεργασία του πρώτου, τρίτου και τέταρτου κεφαλαίου, καθώς και του ενάτου, δεκάτου και ενδεκάτου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα υπό τον τίτλο «Γενικές Αρχές». Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ακόμη και την ανάπτυξη ορισμένων ζητημάτων γενικότερης σημασίας που απασχολούν την επιστήμη του δικαίου και που κατά παράδοση ανήκουν στο αντικείμενο των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου όπως η ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, η ανάλυση της έννομης σχέσης και του δικαιώματος , ως κεντρικών εννοιών του Ιδιωτικού Δικαίου, και άλλα θέματα που προσιδιάζουν στο θεμελιώδη χαρακτήρα του Αστικού Δικαίου.

Στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται τα κεφάλαια πέντε έως οκτώ που ανάγονται στην ύλη των δικαιοπραξιών.

Κατά την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων θεωρήθηκε απαραίτητη η σύνδεση των θεωρητικών αναπτύξεων µε την καθημερινή νομική πράξη, η οποία αναζητεί τα πρόσφορα και ασφαλή εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του δικαίου.

Η διαρκής ανανέωση του Αστικού Κώδικα µε νεότερα ειδικά νομοθετήματα, η αυξανόμενη αλληλεπίδραση των επιμέρους κλάδων του δικαίου και η διασταύρωση των εθνικών νομοθεσιών μέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο µε την παράλληλη ισχύ της Κοινοτικής έννομης τάξης αποτελούν παραμέτρους που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί η νομική πράξη. Γι αυτό και στο παρόν έργο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη νεότερη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων μέσα από την οποία ψηλαφώνται και οι εξελίξεις του δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online