Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η έκδ.

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-772-4
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 773
Έτος
2012
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η έκδ., 2012


Η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των εμπορικών εταιριών αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Το αίτημα αυτό ήρθε να ικανοποιήσει ο ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών. Υπηρεσία Μιας Στάσης» και η ΚΥΑ Κ1-802/23.03.2011. Στόχος τόσο του νόμου αυτού όσο και της ΚΥΑ είναι, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούνται με εταιρική μορφή να ιδρύονται σε ένα βήμα και μία ημέρα, με τη θέσπιση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε ακόμη η άμεση ενεργοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Προς τον σκοπό αυτό ο νέος νόμος, μεταξύ άλλων, επιφέρει στο ν. 3419/2005 τις τροποποιήσεις που έκρινε αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί το νομικό πλαίσιο λειτουργικό και άμεσα εφαρμόσιμο.
Οι παραπάνω νομοθετικές εξελίξεις, που επηρέασαν το σύνολο των εταιριών και κυρίως τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, γέννησαν την ανάγκη της ανά χείρας έκδοσης. Με την έκδοση αυτή επιχειρείται από το συγγραφέα η ερμηνεία των νέων αυτών διατάξεων των νομοθετικών κειμένων και της ΚΥΑ, διατάξεων που, όπως ο ίδιος αναφέρει, χαρακτηρίζονται από κακότεχνη διατύπωση, διατύπωση που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και συναλλαγών.
Έπειτα, και με την έκδοση αυτή, ο συγγραφέας προχώρησε σε επικαιροποίηση της νομολογίας που αναφέρεται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες. Μιας νομολογίας που σήμερα καταπιάνεται και με σειρά ζητημάτων που τέθηκαν μετά το νόμο 3604/2007 «Αναμόρφωση – μορφοποίηση νόμου 2190/1920 περί ΑΕ», ο οποίος επέφερε την πιο ουσιαστική μέχρι σήμερα τροποποίηση στο ν. 2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη και θεσμούς που επέβαλε η κοινωνία της πληροφορίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online