Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κληρονομικό Δίκαιο, 5η έκδ.

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-568-436-5
Σελίδες
ΧΙΧ + 644
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 5η έκδ., 2016


Την, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με την προηγούμενη, πέμπτη έκδοση του «Κληρονομικού Δικαίου» επέβαλε καταρχήν ο ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), που περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και παράλληλα τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί και διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Σχετικές ρυθμίσεις του ως άνω νόμου αφορούν αφενός την τροποποίηση της διαδικασίας κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας όταν μ’ αυτήν ορίζεται αποκλειστικά κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του διαθέτη ή δεν έχει με το διαθέτη συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού, αφετέρου, μετά από οξεία ομόφωνη κριτική της θεωρίας, την κατάργηση και μάλιστα αναδρομικά, πρόσφατης ουσιαστικής διάταξης σχετικής με το δίκαιο των διαθηκών που είχε εισάγει o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 77 Ι α), σύμφωνα με την οποία «εξωτικός εγκαθίσταται ως κληρονόμος κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόμους μόνο με δημόσια διαθήκη».
Η διαμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στην παρούσα έκδοση προφανώς αντιμετωπίζεται και στο πλαίσιο του ν. 4356/24.12.2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δύο προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους.
Σκόπιμη ακόμη κρίθηκε η αναφορά στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου που τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Κανονισμού κληρονομικές σχέσεις (ΕΕ) 650/2012 της 04.07.2012, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 27.07.2012.
Η προσπάθεια της νέας έκδοσης αυτονόητα όχι μόνο έχει λάβει υπόψη τις παραπάνω πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά έχει επεξεργαστεί και εμπλουτίσει το έργο και με τη νεώτερη βιβλιογραφία, καθώς και νομολογία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online