Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 9η έκδ.

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
Έκδοση
9η έκδ. Νέα, πλήρως αναθεωρημένη, βελτιωμένη και συγχρονισμένη
ISBN
978-960-445-250-7
Σελίδες
1116
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 98.0

Α. Τάχος, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 9η έκδ., 2008


Η συνεχισθείσα ευμενής ανταπόκριση των ενδιαφερομένων για την 8η έκδοση του βιβλίου αυτού, επιτρέπει ή και επιβάλει την 9η έκδοσή του. Η ν έ α , κυριολεκτικά, έκδοση είναι και πάλι πλήρως αναθεωρημένη, συμπληρωμένη και ενημερωμένη, ενόψει του Συντάγματος και των ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν , τόσο της νομοθεσίας και της νομολογίας όσο και της επιστήμης, που εμφανίσθηκαν από το έτος 2005 και εφεξής.
Η ύλη του παρόντος αναφέρεται στο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό δ ι ο ι κ η τ ι κ ό δ ί κ α ι ο . Στο δικονομικό δίκαιο, ή κατ’ άλλη διατύπωση στην διοικητική δικαιοσύνη, αναφέρεται συμπληρωματικά. Εξάλλου, η βιβλιογραφία είναι όσο το δυνατόν ειδική και αναφέρεται, ενόψει και του τίτλου του βιβλίου, μόνο σε ό,τι έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα.
Στο βιβλίο δεν ελλείπει η κριτική διάθεση ούτε η οντολογική παρατήρηση. Οι απόψεις που υποστηρίζονται ή παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα θεωρητικής απασχόλησης αλλά κ α ι β ι ώ μ α τ ο ς του διοικητικού δικαίου. Έτσι, ο συνδυασμός αυτός μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην θεραπεία των αναγκών της π ρ α κ τ ι κ ή ς .
Η μέθοδος επεξεργασίας της ύλης του βιβλίου, αποβλέπει, πάντοτε, στην ε ρ μ η ν ε ί α των σχετικών διατάξεων κατά τρόπο κριτικό και στην διατύπωση ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν απόψεων κατά τρόπο ικανό να βοηθήσει το δύσκολο έργο της ε φ α ρ μ ο γ ή ς του διοικητικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online