Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ναυτικό δίκαιο, 6η έκδ.

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-445-156-2
Σελίδες
736
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2007


Η παρούσα έκδοση ανταποκρίνεται στο νομοθετικό καθεστώς που προέκυψε μετά τον ν. 2107/1992. Ο δεύτερος αυτός τόμος, στη νέα του έκδοση περιλαμβάνει δύο μέρη, το τέταρτο και το πέμπτο του όλου έργου. Και το μεν τέταρτο (πρώτο του παρόντος τόμου) αφορά το δίκαιο της συμβάσεως ναυλώσεως, το δε πέμπτο (δεύτερο του παρόντος τόμου) αφορά το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων, όπως αυτή ρυθμίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση του 1924 και τα δύο τροποποιητικά αυτής Πρωτόκολλα. Το τελευταίο αυτό δίκαιο, που είναι γνωστό διεθνώς ως «Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ», καλύπτει σήμερα τη διεθνή και την εθνική θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων, η οποία γίνεται υπό φορτωτική, η οποία αποτελεί τίτλο παραστατικό των μεταφερομένων πραγμάτων.

Στο δεύτερο αυτό μέρος του παρόντος τόμου οι Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ αναλύονται διεξοδικώς υπό το πρίσμα των νεότερων τεχνικών, οικονομικών και νομικών εξελίξεων της ναυτιλίας. Η ερμηνεία στηριγμένη πρωτίστως στο σύστημα του δικαίου μας και στην πλούσια ελληνική επιστήμη και νομολογία, λαμβάνει συγκριτικώς υπόψη και τις ερμηνείες στην αλλοδαπή. Και αυτό, βεβαίως, προκειμένου η ερμηνεία που γίνεται εντέλει δεκτή να παραμένει στο κλίμα της ενοποιήσεως του δικαίου, στην οποία στοχεύουν οι Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ.

Ο δεύτερος τόμος συμπληρώνεται από πίνακες βιβλιογραφίας και λημμάτων, καθώς και από δύο παραρτήματα, που παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. Στο πρώτο παράρτημα καταχωρείται ο ν. 2107/1992 και τα κείμενα της Διεθνούς Συμβάσεως του 1924 και των δύο Πρωτοκόλλων των ετών 1968 και 1979, όπως είχαν δημοσιευθεί σε ελληνική μετάφραση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο δεύτερο παράρτημα επιχειρείται κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως (και των δύο Πρωτοκόλλων) όπως ισχύει στην Ελλάδα. μία κωδικοποίηση που καθιστά εύχρηστα τα τρία διεθνή κείμενα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online