Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή

Συγγραφέας
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-568-228-6
Σελίδες
ΧΧ + 463
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 48.0

Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015


Η μονογραφία με επίκεντρο τη δικονομική προστασία έναντι αρνήσεως του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ή του υποθηκοφύλακα) να καταχωρίσει μεταβιβαστική δικαιοπραξία, δικαστική απόφαση ή λοιπές πράξεις στα κτηματολογικά φύλλα δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινά με τη δογματική θεώρηση του ζητήματος, με αναφορές στο εύρος του ελέγχου νομιμότητας που διενεργεί ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου (αλλά και ο υποθηκοφύλακας) και στην άρση της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση αυτή με το προσήκον ένδικο βοήθημα.

Στη συνέχεια σταχυολογούνται οι περιπτώσεις αντιρρήσεων κατά της αρνήσεως του προϊσταμένου: α) να διορθώσει αρχικές εγγραφές με τη διαδικασία του άρθρου 6 § 4 ν. 2664/1998, β) να καταχωρίσει (μεταγενέστερη) πράξη, κατ’ άρθρο 16 § 5 ν. 2664/1998, γ) να διορθώσει πρόδηλα σφάλματα, κατ’ άρθρο 18 § 2 ν. 2664/1998, δ) να διορθώσει γεωμετρικά στοιχεία, κατ’ άρθρο 19 § 2 ν. 2664/1998, ε) να καταχωρίσει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, κατ’ άρθρο 17 § 3 ν. 2664/1998 και στ) να χορηγήσει πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα, κατ’ άρθρο 22 ν. 2664/1998.

Μέσα από εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις (πολλές των οποίων αδημοσίευτες στον έντυπο ή ηλεκτρονικό νομικό τύπο) η μονογραφία διατρέχει τις προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης (αλλά και συζήτησης) των αντιρρήσεων κατά αποφάσεως προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει πράξη στα κτηματολογικά φύλλα. Περιπτώσεις σύννομων ή μη αρνήσεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων (αλλά και υποθηκοφυλάκων) τίθενται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της μελέτης. Μερικές από αυτές τις δεκάδες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

-άρνηση καταχωρίσεως δικαστικής απόφασης ή πρακτικού συμβιβασμού του άρθρου 214 Α ΚΠολΔ, αναγκαστικής κατάσχεσης, αγωγής ή ανακοπής, διοικητικών πράξεων (ρυμοτομίας, απαλλοτρίωσης κ.λπ) και βεβαίως εμπράγματης δικαιοπραξίας (π.χ. λόγω εξωτερικών ελαττωμάτων της ή αντίθεσης της καταχωριζόμενης εμπράγματης δικαιοπραξίας στο νόμο, κατ’ άρθρο 174 ΑΚ: η περίπτωση της άκυρης σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας),

-άρνηση καταχώρισης τροποποίησης κάθετης ιδιοκτησίας, δίχως συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κοινού ακινήτου,

-άρνηση καταχώρισης προσημείωσης υποθήκης επί ακύρως συσταθείσας κάθετης ιδιοκτησίας,

-άρνηση καταχώρισης υποθήκης εις βάρος ακίνητης περιουσίας ομόρρυθμου μέλους ομόρρυθμης εταιρίας, όταν η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε κατά της ομόρρυθμης εταιρείας,

-άρνηση τροπής προσημείωσης σε υποθήκη για όλο το ποσό, με την αιτιολογία ότι μόνο μερική τροπή (μέχρι του ποσού που επιδικάστηκε με τη διαταγή πληρωμής) είναι επιτρεπτή,

-άρνηση καταχώρισης δωρεάς αιτία θανάτου του δικαιώματος επικαρπίας επί ακινήτου, με την αιτιολογία ότι η δήλωση αποδοχής της πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου δεν δύναται να γίνει μετά το θάνατο του δωρητή, με χωριστό συμβόλαιο,

-άρνηση καταχώρισης, λόγω διάστασης στο εμβαδόν του ακινήτου στο οποίο αφορά η καταχώριση, εξαιτίας «τακτοποίησης» αυθαίρετων κατασκευών,

-άρνηση μεταγραφής επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας,

-άρνηση μεταγραφής μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας δασικής έκτασης, επειδή ανήκει στο Δημόσιο ή επειδή δεν προσκομίστηκε πιστοποιητικό δασικής αρχής για το δασικό ή μη χαρακτήρα του ακινήτου,

-άρνηση μεταγραφής μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας ενόψει της ύπαρξης κοινόχρηστου χώρου στο μεταβιβαζόμενο.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με θέματα που αφορούν στην περάτωση της διανοιγείσας με τις αντιρρήσεις δίκης (με ιδιαίτερες αναφορές στη νομική φύση και τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης, όπως επίσης στο χρόνο στον οποίο ανατρέχει η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, αλλά και στην κατανομή της δικαστικής δαπανής εις βάρος του προϊσταμένου ή του υποθηκοφύλακα, ακόμη και αν δεν μετείχε της δίκης), καθώς επίσης στα ένδικα μέσα, αλλά και στην τριτανακοπή, που μπορούν να ασκηθούν κατά της απόφασης, που κρίνει τις αντιρρήσεις κατά της απόφασης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online