Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου


Η σειρά Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου συγκεντρώνει επίκαιρες εισηγήσεις επιστημονικών εκδηλώσεων του ΚΕΚΤΗΜΕ (Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών), καθώς και μονογραφίες που πραγματεύονται κρίσιμα ζητήματα του κτηματολογικού δικαίου.


Διαθέσιμοι τόμοι:

18.      ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021  
17.      Μ. Τσιλιγγερίδου, Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη, 2021  
16.      Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021  
12.      Γ. Διαμαντόπουλος, Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020  
9.      Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017  
8.      Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017  
7.      Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017  
6.      ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο, 2017  
3.      Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015  
2.      Μ. Τσιλιγγερίδου, Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως «άγνωστου» ιδιοκτήτη, 2015  
1.      Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015