Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Συγγραφέας
Επιμέλεια
Σειρά
Αριθ. σειράς
7
ISBN
978-960-568-642-0
Σελίδες
ΧΧ + 458
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017


Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του τρίτου πανελλήνιου συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών.
Οι 16 συγγραφείς (καθηγητές Πανεπιστημίου, δικαστές, συμβολαιογράφοι και δικηγόροι) εστιάζουν στις ακόλουθες θεματικές:

• Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση του θεσμού της χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης κυριότητας επί ακινήτων,
• Η εξέλιξη του θεσμού της χρησικτησίας, από το αρχαιότερο Ρωμαϊκό Δίκαιο μέχρι την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα,
• Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακινήτων και ο θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας στην Κρήτη,
• Η χρησικτησία στο στάδιο της κτηματογράφησης,
• Τεχνικές διαστάσεις του θεσμού της χρησικτησίας στην Ελλάδα,
• Η χρησικτησία επί των δημοσίων κτημάτων και επί των δασών ειδικότερα,
• Απόκτηση ακινήτων του δημοσίου με χρησικτησία (ν. 3127/2003) και νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος επί ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ,
• Ζητήματα χρησικτησίας σχετικά με την ακίνητη περιουσία των μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος,
• Η χρησικτησία σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου. Χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων χρησικτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο,
• Χρησικτησία και κληρονομική διαδοχή,
• Μεταβίβαση μη καταχωρηθείσας στο κτηματολόγιο κυριότητας ακινήτου, η οποία αποκτήθηκε με έκτακτη χρησικτησία (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 7α § 1 περ. α΄ και 13 § 2α ν. 2664/1998),
• Ζητήματα χρησικτησίας μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών,
• Η δίκη της χρησικτησίας. Δικονομικό πλαίσιο και διαδικαστικά ζητήματα,
• Χρήσιμα νομολογιακά ζητήματα χρησικτησίας στη δικαστηριακή πρακτική της Κρήτης,
• Δικαιώματα χρήσης στον αιγιαλό,
• Χρησικτησία και οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο: Σημαντικά προβλήματα που αναφύονται στη συμβολαιογραφική πρακτική και δυνατότητες θεραπείας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online