Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Συγγραφέας
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
8
ISBN
978-960-568-725-0
Σελίδες
ΧΧΙΧ + 445
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017


Το νομικό καθεστώς που διέπει σήμερα την εκκλησιαστική περιουσία, συγκροτείται από ένα σύνθετο πλέγμα διατάξεων δικαίου του ιδιωτικού, του δημόσιου κυρίως όμως του εκκλησιαστικού δικαίου. Σκοπός των ανωτέρω κανόνων δικαίου είναι η αναγνώριση και προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος αλλά και της ΕΣΔΑ. Η έναρξη όμως της ισχύος της κτηματολογικής νομοθεσίας και η προϊούσα εφαρμογή του θεσμού του Εθνικού Κτηματολογίου (N. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου – Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές», Ν. 2664/1998, «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις και του Ν. 4409/2016) σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι γεγονός ότι δοκιμάζει τις αντοχές του υπάρχοντος νομικού status της εκκλησιαστικής περιουσίας, εν όψει των εξώδικων ή δικαστικών διαδικασιών που προβλέπονται για την αποκάθαρση και κατοχύρωση των συναφών εμπράγματων δικαιωμάτων. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η διερεύνηση των νομοθετικών, θεωρητικών και νομολογιακών προϋποθέσεων ένταξης της περιουσίας των χιλιάδων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων όλης της ελληνικής επικράτειας στον ραγδαία εξελισσόμενο θεσμό του Εθνικού Κτηματολογίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online