Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
24
ISBN
978-960-648-753-8
Σελίδες
IX + 347
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο, 2023


Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή της ηλεκτρονικής μορφής του Κτηματολογίου, όπως αυτή οργανώνεται και λειτουργεί σήμερα στα κτηματολογικά γραφεία της επικράτειας, αλλά και την καταγραφή των προβλημάτων που απαντώνται κατά τη λειτουργία της. Παρουσιάζονται και αναλύονται, κατά το δυνατόν, όλες οι προσπάθειες ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Κτηματολογίου, από τη συλλογή των δηλώσεων, την αποτύπωση των υποβάθρων, την επεξεργασία των δεδομένων, μέχρι και τις πρώτες εγγραφές, οι οποίες θα αποτελέσουν τη σταθερή βάση για τις μεταγενέστερες εγγραφές.
Αναπτύσσονται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και στους επαγγελματίες κατά το στάδιο της προανάρτησης και ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων. Στη συνέχεια, τη «μερίδα του λέοντος», όπως είναι αναμενόμενο, λαμβάνει στην εργασία η αναλυτική περιγραφή όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα κτηματολογικά γραφεία σήμερα, σε μια προσπάθεια το παρόν να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε πολίτη και επαγγελματία που συνδιαλέγεται με το Κτηματολόγιο.
Σημαντική είναι η αναφορά στη διασύνδεση του Ηλεκτρονικού Κτηματολογίου με όλες τις παράλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν και διαδρούν μεταξύ τους προς όφελος των πολιτών και του Κράτους.
Στο ογκώδες παράρτημα συγκεντρώνονται όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις που θα χρειαστεί ο επαγγελματίας ή ο πολίτης για τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου, είτε κατά το στάδιο της κτηματογράφησης είτε κατά το στάδιο του λειτουργούντος Κτηματολογίου, καθώς και σχετικά υποδείγματα για τις ενστάσεις ή αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλουν.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online