Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο

Συγγραφέας
Επιμέλεια
Σειρά
Αριθ. σειράς
18
ISBN
978-960-648-349-3
Σελίδες
XXXVI + 941
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 95.0

ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021


Ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης εύστοχα έχει επισημάνει ότι το συγκριτικό δίκαιο αφορά τόσο στη μελέτη του αλλοδαπού δικαίου, όσο και στο προϊόν που προκύπτει από τη σύγκριση, τα πορίσματα, δηλαδή, της συγκριτικής νομικής έρευνας. Τα πορίσματα αυτά, αναγόμενα στα δεδομένα της δικής μας κτηματολογικής έννομης τάξης, αφενός θα συμβάλουν στη βελτίωσή της, αφετέρου η διαλειτουργικότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών κτηματολογίου θα διαμορφώσει ένα «γόνιμο» περιβάλλον για τη δημιουργία, πιθανότατα, ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κτηματολογικού χώρου.
Την ανωτέρω δικαιοσυγκριτική προσπάθεια ανέλαβαν νομικοί (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων), απόφοιτοι του τέταρτου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020), διατρέχοντας κατά σειρά το γερμανικό, αυστριακό, γαλλικό, βελγικό, ολλανδικό, σουηδικό, ισπανικό, ιταλικό, βουλγαρικό και κυπριακό κτηματολογικό δίκαιο, σε σύγκριση πάντα με το ελληνικό, ενώ και η προοπτική του ευρωπαϊκού κτηματολογίου, όπως επίσης το σύστημα καταχώρισης πράξεων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις Η.Π.Α., τίθενται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου είχε ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online