Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο

Συγγραφέας
Επιμέλεια
Σειρά
Αριθ. σειράς
6
ISBN
978-960-568-562-1
Σελίδες
XVIII + 198
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 24.0

ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο, 2017


Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε προσφάτως στις υπ’ αριθ. 805-808/2016 αποφάσεις του προσφυγές κατά πράξεων και παραλείψεων των υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ, καταργήθηκε το 2013), όπως επίσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ). Οι προσφυγές αυτές ασκήθηκαν από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων. Και τούτο, διότι όπως υποστηρίζουν οι ανωτέρω φορείς, κατά την έναρξη της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογράφησης (το 2007 και 2010), έπρεπε παράλληλα να δρομολογηθεί και η κατάρτιση των δασικών χαρτών στις περιοχές αυτές.

Το ΣτΕ προκρίνοντας μια σολωμόντεια λύση έδωσε χρονική διορία ενός εξαμήνου για την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ώστε να αποφευχθεί η ακύρωση της δεύτερης και τρίτης γενιάς κτηματογράφησης (2007 και 2010). Και βεβαίως η ανάρτηση των δασικών χαρτών άρχισε με ταχύτατους ρυθμούς και τα πρώτα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους. Στο πλαίσιο εξοικείωσης του νομικού, τεχνικού και δασολογικού κοινού με τα ανωτέρω προβλήματα διοργανώθηκαν ήδη δύο ημερίδες (στις 27.1.2017 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, στις 17.2.2017 στη Θεσσαλονίκη) από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις».

Οι χρήσιμες εισηγήσεις αυτών των εκδηλώσεων συγκεντρώνονται στον παρόντα τόμο. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου από το Ελληνικό και τα δάση, Η έννοια του δάσους και των δασικών εκτάσεων στο πεδίο της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, Δασική νομοθεσία και συμβολαιογραφική πρακτική, Η κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος/δασική έκταση και το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, Το δάσος και η δασική έκταση στο πεδίο ενδιαφέροντος του ποινικού δικαίου, Δασικό κτηματολόγιο και χρήσεις δασικής γης, Οικισμοί, ρυμοτομικά σχέδια και οικιστικές πυκνώσεις στους υπό σύνταξη δασικούς χάρτες, Εννοιολογική προσέγγιση και διακρίσεις των δασών και των δασικών εκτάσεων στο πεδίο κατάρτισης των δασικών χαρτών, Δασικό κτηματολόγιο και Εκκλησία, Η δασική ιδιοκτησία των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων της ελληνικής επικράτειας, εν όψει του Εθνικού Κτηματολογίου, Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας, Επιτροπές, συμβούλια και ένδικα βοηθήματα από την ανάρτηση του δασικού χάρτη μέχρι την τελική αναγνώριση του δασικού χαρακτήρα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online