Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Βιβλία


Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-160-9
Σελίδες
ΧΧ + 298
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Β. Κιάντος, Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός, 2014


Οι θεσμοί της ΕΕ αυξάνονται από ημέρα σε ημέρα και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων εντός της ΕΕ. Οι Έλληνες συναλλασσόμενοι, οι οποίοι συνεταιρίζονται, είναι δυνατό να κινούνται άνετα εντός της ΕΕ με την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού συνεταιρισμού.

Η παρούσα εργασία, η οποία ασχολείται με αυτόν, περιλαμβάνει τις εισαγωγικές γνώσεις και το πρώτο κεφάλαιο που αφορά τα γενικά θέματα, όπως τη μορφή του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, την ίδρυση, το κεφάλαιο του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, το καταστατικό, την καταστατική έδρα, τη μεταφορά της, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αρχή της μη διακρίσεως, τα στοιχεία εγγράφων, τις καταχωρήσεις και απαιτήσεις δημοσιότητας, τη δημοσιότητα των εγγράφων στα κράτη μέχρι τη δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, την είσοδο μέλους, την απώλεια της ιδιότητας μέλους και τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών σε περίπτωση αποχωρήσεως ή αποβολής.

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στη σύσταση και περιλαμβάνει τα γενικά θέματα, τη σύσταση διά συγχωνεύσεως, τη μετατροπή του εθνικού συνεταιρισμού σε ευρωπαϊκό.

Έπειτα το τρίτο κεφάλαιο που αφορά τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού και ειδικότερα αναφέρεται στο δυαδικό σύστημα, στο μονιστικό σύστημα και στους κοινούς κανόνες του μονιστικού και δυαδικού συστήματος καθώς επίσης στη γενική συνέλευση.

Παραπέρα το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει την έκδοση μεριδίων παρεχόντων ειδικά πλεονεκτήματα ενώ το πέμπτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τη διάθεση κερδών (νόμιμο αποθεματικό και μερίσματα).

Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ενοποιημένοι λογαριασμοί συνιστούν το έκτο κεφάλαιο, όπου γίνεται η διαπραγμάτευση της καταρτίσεως και ο λογιστικός έλεγχος.

Τέλος, το έβδομο, το όγδοο και το ένατο κεφάλαιο αφιερώνονται αντίστοιχα στη λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα και στην παύση των πληρωμών, στη συμμετοχή σε άλλη εταιρία καθώς επίσης στις τελικές παρατηρήσεις.

Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει το εφαρμοστέο δίκαιο, τη διάλυση του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού και τη διανομή του ενεργητικού.

Η παρούσα εργασία αποτελεί προσπάθεια μίας ελληνικής συμβολής στο ενδοκοινοτικό δίκαιο με την πρωτότυπη αντιμετώπιση πληθώρας ζητημάτων που προκύπτουν από το δίκαιο του κανονισμού.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online