Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου


Επίκαιρες μελέτες που καλύπτουν τον κλάδο του εμπορικού δικαίου.


Διαθέσιμοι τόμοι:

39.      Ζ. Γιαννοπούλου, Η εταιρική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο οικονομικού σκοπού με έδρα την Ελλάδα, 2012  
37.      Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009  
35.      Τ.-Ε. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες, 2008  
34.      Α. Παπαδοπούλου, Το επιχειρηματικό απόρρητο, 2007  
33.      Τ.-Ε. Συνοδινού, Η εικόνα στο δίκαιο, 2007  
32.      Ε. Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, 2007  
27.      Δ. Χατζημιχαήλ, Ο αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο, 2005  
25.      Τ.-Ε. Συνοδινού, Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, 2004  
24.      Α. Δεσποτίδου, Φύση και λειτουργία της εκδοτικής σύμβασης, 2003  
20.      Ν. Ελευθεριάδης, Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία, 2002  
13.      Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Η ευθύνη στη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων, 2η έκδ., 2010  
12.      Κ. Κυπρούλη, Το συγγενικό δικαίωμα ερμηνευτών εκτελεστών καλλιτεχνών, 2000  
4.      Α. Παπαδοπούλου, Το δικαίωμα του δημιουργού για τη διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του, 1997  
3.      Ε. Τζίβα, Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα των συνεταίρων, 2η έκδ., 2009