Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ο αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο

Συγγραφέας
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
27
ISBN
978-960-301-941-0
Σελίδες
368
Έτος
2005
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Δ. Χατζημιχαήλ, Ο αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο, 2005


Πρόκειται για μονογραφία εστιασμένη στη συστηματική ανάλυση της ρύθμισης που αναφέρεται στον αποκλεισμό του εταίρου στο δίκαιο της ΕΠΕ. Η εξέταση της ρύθμισης αυτής γίνεται υπό το πρίσμα του δισυπόστατου χαρακτήρα της, διότι αν και πρόκειται για ένα εταιρικό δικαίωμα που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας, εξεταζόμενο από την πλευρά του αποκλειομένου εταίρου, οδηγεί στην πρόωρη και ακούσια κατάλυση της εταιρικής του ιδιότητας. Το βιβλίο αποτελείται από ένα εισαγωγικό μέρος, δύο κύρια κεφάλαια, και ολοκληρώνεται με αναφορά στα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις νομοθετικής πολιτικής.

Στο εισαγωγικό μέρος ο συγγραφέας θέτει τις βασικές αρχές και τα καθοριστικής σημασίας ζητήματα ως προς τα οποία θα προσεγγίσει τα επιμέρους θέματά του. Προτάσσεται η εξέταση του σκοπού, της νομικής φύσης και του χαρακτήρα του αποκλεισμού ως ultima ratio, σκιαγραφείται η θέση και τα δικαιώματα του υπό αποκλεισμό εταίρου κατά την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας και εξετάζεται ο τρόπος ρύθμισης του θέματος από τις νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται και ερμηνεύονται σε 4 ενότητες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του αποκλεισμού.

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο στάδιο που ακολουθεί την έκδοση της δικαστικής απόφασης υπέρ του αποκλεισμού.

Στο τελευταίο τμήμα, έπειτα από μία συνολική αξιολόγηση των προϋποθέσεων εφαρμογής του αποκλεισμού, γίνεται η συναγωγή των συμπερασμάτων και διατυπώνονται οι προτάσεις του συγγραφέα. Συμπερασματικά, όπως καθιστά σαφές ο συγγραφέας, δεν είναι επιθυμητή ούτε η άμεση προσφυγή στον αποκλεισμό, χωρίς δηλαδή την προηγούμενη αναζήτηση άλλων ηπιότερων και εξίσου αποτελεσματικών μέτρων, ούτε όμως και η αποφυγή εφαρμογής του όταν αυτό επιβάλλεται από το εταιρικό συμφέρον.

Η εξαντλητική σε βάθος εξέταση όλων των επιμέρους ζητημάτων και η κριτική παράθεση της νομολογίας ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων καθιστούν το έργο μία τεκμηριωμένη μελέτη που προάγει την επιστήμη, εξίσου χρήσιμη για τον νομικό της πράξης και τον ερμηνευτή του δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online