Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το επιχειρηματικό απόρρητο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
34
ISBN
978-960-445-187-6
Σελίδες
459
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Α. Παπαδοπούλου, Το επιχειρηματικό απόρρητο, 2007


Με το έργο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά, στο χώρο του ελληνικού δικαίου, μια σφαιρική προσέγγιση του επιχειρηματικού απορρήτου.
Το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο καθώς και η απόρρητη τεχνογνωσία (Know-how), που εντάσσονται στην έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου, αποτελούν σήμερα τα πλέον δυναμικά άυλα περιουσιακά στοιχεία κάθε επιχείρησης και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
Στο βιβλίο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων που προβλέπουν αστική και ποινική προστασία. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι, επίσης, η συμβατική προστασία μέσω της ρήτρας εχεμύθειας. Εξετάζεται, ακόμη, η δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης των απορρήτων στο πλαίσιο κυρίως των συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας αλλά και άλλων συμβατικών σχέσεων υπό το πρίσμα του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
Αναφορά γίνεται, επίσης, στην ειδική διάταξη της Διεθνούς Συμφωνίας TRIP’s που εισάγει τη διεθνή προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου.
Με το έργο αυτό καλύπτεται ένα κενό στην ελληνική νομική βιβλιογραφία και παρέχεται ένα χρήσιμο βοήθημα σε κάθε ερευνητή και εφαρμοστή του δικαίου των άυλων αγαθών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online