Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η εικόνα στο δίκαιο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
33
ISBN
978-960-445-168-5
Σελίδες
XVII + 370
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Τ.-Ε. Συνοδινού, Η εικόνα στο δίκαιο, 2007


Αντικείμενο της μελέτης είναι η δικαιική προστασία της εικόνας. Η προστασία της εικόνας αποτελεί μια πολύπλευρη δικαιική πραγματικότητα, η οποία αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές λειτουργίες και την πολυδιάστατη αξία της εικόνας στην κοινωνία και στην οικονομία. Η προστασία της εικόνας ως άυλης οικονομικής αξίας από τις διατάξεις του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας εξετάζεται στο πρώτο μέρος της μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται, καταρχήν, η προστασία της στατικής ή σταθερής εικόνας, που αποτελεί έργο προστατευόμενο από τις διατάξεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις για τη νομική προστασία του σήματος. Αντικείμενο αναλυτικής εξέτασης αποτελεί και η δυνατότητα προστασίας της εικόνας ως στοιχείου της σύνθεσης ενός έργου ή μιας οπτικοακουστικής απεικόνισης, η οποία περιλαμβάνει την προστασία της εικόνας ως συστατικού στοιχείου ενός οπτικοακουστικού έργου, την προστασία της αθλητικής εικόνας, το καθεστώς δημιουργίας και προστασίας ενός έργου πολυμέσου.
Στο δεύτερο μέρος η οπτική γωνία αλλάζει. Στο επίκεντρο της προβληματικής τοποθετείται η προστασία της εικόνας του προσώπου. Οι προϋποθέσεις λήψης και διάδοσης της εικόνας του προσώπου, η σχέση του δικαιώματος επί της ίδιας εικόνας με το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού, η προστασία της εικόνας του προσώπου ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν την αμυντική όψη της προστασίας της εικόνας του προσώπου. Η ενεργητική όψη της προστασίας αυτής, σε συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει τον τρόπο οργάνωσης και άσκησης της περιουσιακής εκμετάλλευσης της εικόνας του προσώπου από το ίδιο το πρόσωπο.
Τέλος, ιδιαίτερη πτυχή της προβληματικής της διάδοσης της εικόνας του προσώπου είναι η τηλεοπτική μετάδοσή της. Στο πλαίσιο αυτό, η τηλεοπτική πραγματικότητα της προβολής σκηνών βίας ασκούμενης σε πρόσωπα, η προβολή της εικόνας προσώπων που πενθούν ή υποφέρουν, προσάγονται στις ανακριτικές αρχές ή δικάζονται αναλύεται υπό δικαϊκούς όρους.
Στο έργο αυτό επιχειρείται μια σφαιρική αντιμετώπιση της θέσης της εικόνας στο δίκαιο, μέσα από την ανάλυση βασικών αρχών που διέπουν τη λήψη, διάδοση, επεξεργασία και εκμετάλλευση της εικόνας και την παράθεση πλούσιας νομολογίας για κάθε επιμέρους πτυχή της σύνθετης αυτής δικαιικής προβληματικής. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στο να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό όχι μόνο για το νομικό αλλά και για κάθε επαγγελματία στο χώρο της εικόνας, στον φωτογράφο, στον δημοσιογράφο, το δημιουργό ψηφιακής εικόνας ή έργων πολυμέσων, στον οπτικοακουστικό δημιουργό ή παραγωγό, στο μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online