Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα των συνεταίρων, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
3
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-457-0
Σελίδες
XXIV + 363
Έτος
2009
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Ε. Τζίβα, Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα των συνεταίρων, 2η έκδ., 2009


Η ανάγκη δεύτερης έκδοσης του παρόντος έργου προέκυψε από τις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στο χώρο του συνεταιριστικού δικαίου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, κυρίως με την εισαγωγή με τον Κανονισμό 1435/2003 ενός νέου εταιρικού τύπου, της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας, καθώς επίσης με την «ενηλικίωση» του εισαχθέντος με το ν. 2076/1992 θεσμού των συνεταιριστικών τραπεζών, ο οποίος μετά τα πρώτα διστακτικά βήματα γνωρίζει στη χώρα μας μία σημαντική άνθηση, με τη δημιουργία και την επιτυχή λειτουργία ήδη 15 συνεταιριστικών τραπεζών και τις προοπτικές μετεξέλιξης και άλλων πιστωτικών συνεταιρισμών σε πιστωτικά ιδρύματα.
Οι νέες αυτές συνεταιριστικές μορφές, αν και στηρίζονται στις βασικές συνεταιριστικές αρχές, όπως έχουν αυτές εμπεδωθεί μέσα από τη θεωρία και τη σχετική νομοθεσία, ωστόσο υιοθετούν κανόνες που ισχύουν στους αντίστοιχους χώρους δράσης τους, με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την πληρέστερη εκπλήρωση του βασικού σκοπού τους, που παραμένει πάντα η προώθηση της ιδιωτικής οικονομίας των συνεταίρων. Ο τομέας των συνεταιριστικών δικαιωμάτων, που αποτελεί το βασικό άξονα του παρόντος έργου είναι ασφαλώς δέκτης όλων αυτών των εξελίξεων όχι μόνο εξαιτίας της αλληλεξάρτησης που παρουσιάζει με το συνεταιριστικό σκοπό, αλλά και γιατί είναι ο χώρος στον οποίο έχουν άμεσο αντίκτυπο οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις, ακόμη και όταν αναφέρονται σε ζητήματα που άπτονται έμμεσα με τα συνεταιριστικά δικαιώματα, όπως είναι εκείνα της οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας των συνεταιρισμών.
Παράλληλα, στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση, έχει εκδοθεί νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ο ν. 2810/2000 τροποποιηθείς ήδη εν μέρει από το ν. 3147/2003, έχουν επίσης επέλθει τροποποιήσεις στο βασικό νομοθέτημα για τους αστικούς συνεταιρισμούς το ν. 1667/1986 και παράλληλα έχουν δει το φως ένας σημαντικός αριθμός δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται κυρίως στην άσκηση και προστασία των δικαιωμάτων των συνεταίρων, αποφάσεις που αν και δείχνουν μια ελλιπή γνώση του συνεταιριστικού δικαίου, δίνουν ωστόσο το έναυσμα για την εκ νέου ανάλυση ορισμένων ζητημάτων που μας είχαν απασχολήσει και στην προηγούμενη έκδοση.
Το έργο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα που περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν προκύψει στο δίκαιο των αστικών και αγροτικών συνεταιρισμών έως και το Ν. 4015/2011.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online