Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
32
ISBN
978-960-445-155-5
Σελίδες
XV + 443
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 50.0

Ε. Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, 2007


Το παρόν βιβλίο επιχειρεί προσέγγιση σε ένα φαινόμενο υπαρκτό, πλην όμως νομοθετικώς αρρύθμιστο στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τη Ν. Ζηλανδία και από τον ευρωπαϊκό χώρο τη Γερμανία.
Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης ή σε πολλές των περιπτώσεων η επιβολή απαγορεύσεων ηλεκτρονικής διακίνησης φαρμάκων δικαιολογείται από την έντονη κρατική παρέμβαση, την ασκούμενη στην εν γένει κυκλοφορία των φαρμάκων και ειδικότερα στο στάδιο της λιανικής πώλησης αυτών. Η «αναγκαστική» εμφάνιση όμως του ηλεκτρονικού εμπορίου φαρμάκων, κυρίως εξαιτίας του παγκόσμιου χαρακτήρα και της διεισδυτικότητας του διαδικτύου, επιβάλλει την όσο το δυνατό ολοκληρωμένη και ενιαία νομική προσέγγιση των δημιουργουμένων σχέσεων και εν γένει καταστάσεων.
Η φαρμακευτική αγορά φέρει έντονα στοιχεία εθνικού χαρακτήρα, καθώς χαρακτηρίζεται από μέτρα μιας ευρείας κρατικής παρέμβασης, συγχρόνως όμως είναι μία αγορά που καταβάλλεται προσπάθεια να καταστεί κοινή στον ευρωπαϊκό χώρο, με την εισαγωγή κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας, ενιαία τιμολόγηση και γενικότερα με την άρση περιορισμών εθνικού χαρακτήρα που διέπουν την κυκλοφορία των φαρμάκων. Ο στόχος αυτός προωθείται μέσω κανόνων πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου, αλλά και αποφάσεων του ΔΕΚ αναφερομένων κυρίως στην αντίθεση των κρατικών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας φαρμάκων με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και τη μη δικαιολόγηση αυτών στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας.
Σημαντικό τμήμα του βιβλίου καταλαμβάνει η απόφαση του ΔΕΚ της 11.12.2003 στην υπόθεση του ολλανδικού ηλεκτρονικού φαρμακείου DocMorris, καθώς η απόφαση αυτή περιέχει μία σφαιρική, συγχρόνως όμως λεπτομερή και σύμφωνη με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου προσέγγιση των βασικών αξόνων διενέργειας του ηλεκτρονικού εμπορίου φαρμάκων.
Παράλληλα, εξετάζεται η ανάγκη αποδοχής και ρύθμισης του νέου αυτού κλάδου στο πλαίσιο προστασίας βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως του δικαιώματος στην υγεία και στην πληροφόρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διαφημιστικής προβολής φαρμάκων προς το καταναλωτικό κοινό.
Η ενασχόληση με αλλοδαπά δίκαια γίνεται με στόχο τον εντοπισμό κοινών νομοθετικών στόχων και πολιτικών που θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν εφαλτήριο για μια ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση του καινοφανούς αυτού εμπορικού κλάδου σε κοινοτικό και κατά συνεκδοχή σε εθνικό επίπεδο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online