Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου


Σειρά μελετών σε θέματα γενικότερα ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, η οποία συνδυάζεται άμεσα και συμπληρώνει την τρέχουσα αντίστοιχη σειρά της Ερμηνείας των Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου (ΕρμΕΚ), στην οποία και εντάσσεται λειτουργικά και συστηματικά. Με τη σειρά αυτή διευρύνεται, αλλά δεν ολοκληρώνεται ακόμη, η προσπάθεια όλων των συντελεστών της να προσφέρουν στη δικαστηριακή πράξη της χώρας μας, τους δικαστές, τους δικηγόρους, αλλά και τους ερμηνευτές του δικαίου, που όλο και συχνότερα ασχολούνται με τα δυσχερή και περίπλοκα θέματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, κατά το δυνατόν έγκυρη και άμεση ενημέρωση.


Διαθέσιμοι τόμοι:

11.      Α.-Χ. Καλαντζή, Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων, 2023  
8.      Σ. Καραμέρος, Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη, 2023  
7.      Ρ. Τσερτσίδου, Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας, 2023  
6.      Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022  
5.      Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021  
4.      Γ. Λαζαρίδης, Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, 2021  
3.      Ε. Τζουνάκου, Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014, 2021  
2.      Α.-Χ. Καλαντζή, Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο, 2020  
1.      Ι. Ρεβολίδης, Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, 2020