Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

Συγγραφέας
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
5
ISBN
978-960-648-368-4
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 219
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021


H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της διεθνούς διαιτησίας. Η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων έθεσε την υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε νέα βάση, ενώ κατοχυρώνει και νέα δικαιώματα. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι σχετικά άγνωστα στους περισσότερους διαιτητές εκτός και αν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία δεδομένων.
Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργεί η έλλειψη ειδικής γνώσης και καλύπτει επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στα πλαίσια της διεθνούς διαιτησίας. Επιπλέον, καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις και τους κανόνες που υιοθετήθηκαν για την εναρμόνιση της διεθνούς διαιτησίας με τον ΓΚΠΔ και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη σε μια διεθνή διαιτησία μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ή ελλείψει συγκεκριμένης καθοδήγησης από το διαιτητικό δικαστήριο. Επίσης αναφέρεται στο έργο διάφορων ομάδων εργασίας που έχουν ως στόχο τη δημιουργία οδηγών.
Η προσέγγιση του θέματος είναι συστηματική, ενδελεχής αλλά και προσιτή στους μη ειδικούς (διαιτησίας/προστασίας δεδομένων) και συνεπώς ο επιτυχής συνδυασμός κάνει το πόνημα μια σημαντική συμβολή στην ειδική γνώση δύο κλάδων του δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online