Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
2
ISBN
978-960-648-175-8
Σελίδες
XIV + 159
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Α.-Χ. Καλαντζή, Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο, 2020


Η παρούσα μελέτη, θέτοντας ως βασικό νομοθετικό και ερμηνευτικό άξονα την έννοια της εκκρεμοδικίας, όπως αυτή σκιαγραφείται στον Κανονισμό 1215/2012, επιδιώκει να αναδείξει το ζήτημα των παράλληλων διαδικασιών σε περιπτώσεις στις οποίες εκκινεί μεν η διαδικασία ενώπιον κρατικού δικαστηρίου, συγχρόνως, όμως, επιλαμβάνεται της ίδιας διαφοράς διαιτητικό δικαστήριο ή ξεκινά διαδικασία διαμεσολάβησης, ή το αντίστροφο.
Στο έργο αυτό, μεταξύ άλλων διερευνάται το κατά πόσο η παράλληλη διαδικασία ενώπιον μη κρατικού δικαστηρίου δύναται να ενεργοποιήσει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού, και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ποιοι μηχανισμοί θα πρέπει να επιστρατευθούν προκειμένου να αποφευχθεί η ≪εκκρεμοδικία≫ υπό την ευρεία της έννοια και να αποφευχθεί η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online