Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-648-126-0
Σελίδες
XXIV + 424
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Ι. Ρεβολίδης, Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, 2020


Παρά την αναμφισβήτητη σπουδαιότητά της στις σύγχρονες συναλλαγές και τη δογματική και πρακτική της σημασία και χρησιμότητα, το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας στις διαφορές του διαδικτύου δεν έχει αποτελέσει ακόμη αντικείμενο εγγύτερης συστηματικής επεξεργασίας, πολύ περισσότερο στη χώρα μας, και δη συνδυαστικά σε επίπεδο τόσο συμβατικής όσο και εξωσυμβατικής ευθύνης. Το ζήτημα αυτό αποτελεί το αντικείμενο της προκείμενης μελέτης.
Η κατάταξη της ύλης ξεκινά από την αναλυτική δογματική προσέγγιση των κανόνων θεμελιώσεως της διεθνούς δικαιοδοσίας εν γένει (Κεφ. 2) και του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια (Κανονισμού 1215/2012) ειδικότερα (Κεφ. 3), και την αναζήτηση των βασικών αρχών που διέπουν το σύστημα της διεθνούς δικαιοδοσίας του εν λόγω Κανονισμού (Κεφ. 4), και προχωρά σε ένα δεύτερο τμήμα ειδικά για το διαδίκτυο (Κεφ. 5-7), όπου μετά από τη σύνδεση του συστήματος της διεθνούς δικαιοδοσίας στον Κανονισμό 1215/2012 με τα κατ’ ιδίαν δομικά στοιχεία του παγκόσμιου ιστού (Κεφ. 5), ακολουθεί το βασικό αντικείμενο της μελέτης, η διεθνής δικαιοδοσία στις συμβατικές διαδικτυακές διαφορές (Κεφ. 6) και, αντίστοιχα, στις εξωσυμβατικές διαφορές (Κεφ. 7).
Με την παρούσα εργασία εγκαινιάζεται μια νέα σειρά μελετών σε θέματα γενικότερα ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, η οποία συνδυάζεται άμεσα και συμπληρώνει την τρέχουσα αντίστοιχη σειρά της Ερμηνείας των Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου (ΕρμΕΚ), που απαριθμεί ήδη προς το παρόν τρία έργα, τους Κανονισμούς 2001/2003, 1393/2007 και 861/2007, στην οποία και εντάσσεται λειτουργικά και συστηματικά. Με τη νέα αυτή σειρά διευρύνεται, αλλά δεν ολοκληρώνεται ακόμη, η προσπάθεια όλων ημών των συντελεστών της να προσφέρουμε στη δικαστηριακή πράξη της χώρας μας, τους δικαστές, τους δικηγόρους, αλλά και τους ερμηνευτές του δικαίου, που όλο και συχνότερα ασχολούνται με τα δυσχερή και περίπλοκα θέματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, κατά το δυνατόν έγκυρη και άμεση ενημέρωση.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online