Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου


Διαθέσιμοι τόμοι:

16.      Β. Τζώρτζη, The limits of mutual trust in the area of freedom, security and justice, 2019  
15.      Α.-Κ. Δημοπούλου, Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο, 2019  
14.      Δ. Γούλας, Η απαγόρευση διακρίσεων κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, 2019  
13.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θρησκευτική Ελευθερία - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, 2019  
12.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019  
11.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Διαχείριση αποβλήτων - Επίκαιρα νομικά ζητήματα, 2019  
10.      Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Σύμβαση Άαρχους – 20 χρόνια μετά, 2019  
9.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2019  
8.      Α.-Κ. Δημοπούλου, The execution of Judgments of the European Court of Human Rights, 2019  
7.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων, 2019  
6.      Χ. Χατζηκωνσταντίνου, Power exchanges and the greek wholesale electricity market, 2019  
5.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις, 2019  
4.      Δ. Γούλας, Οι διακρίσεις λόγω θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασίας, 2019  
3.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019  
2.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, The European Public Prosecutor's Office (EPPO) as the "keystone" of the EU Criminal Justice System, 2018  
1.      Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2018