Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
15
ISBN
978-960-648-027-0
Σελίδες
X + 130
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Α.-Κ. Δημοπούλου, Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο, 2019


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει πώς αντιμετωπίστηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Τα κοινωνικά δικαιώματα προσεγγίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως σύνολο. Παράλληλα, όμως, παρατίθεται μια ειδικότερη περιπτωσιολογία προκειμένου να καταδειχθούν εναργέστερα οι περιορισμοί που επέφεραν τα μέτρα λιτότητας σε συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα.
Ο προβληματισμός, στον οποίο τείνει να απαντήσει η μελέτη αυτή, είναι αν η δημοσιονομική κρίση, που έπληξε την Ελλάδα και άλλες βαριά χρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης, έχει καταδείξει ή όχι το κενό που υπάρχει ανάμεσα στη ρητορική και την πραγματικότητα της κοινωνικής Ευρώπης. Αντικείμενο εξέτασης αποτελεί ειδικότερα το ερώτημα αν οι διατάξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που κατοχυρώνουν τα κοινωνικά δικαιώματα μπορούν να αμβλύνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας, προσδίδοντας ένα κοινωνικό πρόσημο στην ενωσιακή, οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online