Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές

Συγγραφείς
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
5
ISBN
978-960-648-074-4
Σελίδες
Χ + 136
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 14.0

Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019


Στόχοι της Επιστημονικής Εσπερίδας ήταν, μεταξύ άλλων:
α) να αποσαφηνιστεί ποιες κατηγορίες φυσικών κινδύνων και σε τι βαθμό επηρεάζουν την Ελλάδα,
β) να διερευνηθούν νέες παράμετροι (π.χ. κλιματική αλλαγή) που επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη φυσικών καταστροφών,
γ) να διερευνηθούν οι ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου σε σχέση με φυσικές καταστροφές,
δ) να αναδειχθεί η κρισιμότητα των χωρικών πολιτικών στην προστασία από φυσικές καταστροφές,
ε) να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των δρώντων στο χώρο για την πρόληψη και στην εν γένει διαχείριση φυσικών καταστροφών και, τέλος,
στ) να τεθεί το πλαίσιο για μια μελλοντική στρατηγική για αποτελεσματικότερη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online