Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ


Συμβολές των επιστημόνων από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και τους παραγωγικούς φορείς σχετικά με τις χρήσεις γης και τη δομημένη δόμηση.


Διαθέσιμοι τόμοι:

14.      Κ. Σερράος, Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 100 χρόνια μετά, 2024  
13.      Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023  
11.      Μ. Λάζογλου, Η ανθεκτικότητα ως παράµετρος χωρικού σχεδιασµού έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 2022  
10.      Συλλογικό Έργο, Περιβάλλον, τοπίο και σχεδιασμός, 2021  
9.      Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020  
8.      Ε. Τούση/Κ. Σερράος, Brownfields, 2020  
5.      Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019  
4.      Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Δασικός χώρος και σχεδιασμός, 2019  
3.      Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018  
2.      Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου, 2017  
1.      Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Αυθαίρετη δόμηση, 2017