Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο

Συγγραφέας
Επιμέλεια - Διεύθυνση
Σειρά
Αριθ. σειράς
10
ISBN
978-960-568-799-1
Σελίδες
X & 167
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 24.0

Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018


Η παρούσα μελέτη αποτελεί εκτενέστερη απόδοση σχετικής εισηγήσεώς μου στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων εκδηλώσεων της, πάντοτε ενεργούς και δυναμικής, Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Πραγματεύεται επίλεκτα ζητήματα κατασχέσεων, οι οποίες επιβάλλονται εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων και αφορούν σε χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών. Τα ζητήματα αυτά προκύπτουν, κατά κανόνα, από την καθημερινή νομική πρακτική και ενδέχεται να απασχολήσουν κάθε νομικό, ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η σφοδρή οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας οδήγησε σε ιδιαίτερη όξυνση το φαινόμενο της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ ιδιωτών, αλλά και την αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με αποτέλεσμα η επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών να καταστεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, το οποίο, πλέον, επιλέγεται κατά κόρον από τους πιστωτές σε σχέση με άλλες μορφές έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των ιδιωτών αποτελεί, εξάλλου, και πανευρωπαϊκό φαινόμενο, γεγονός, το οποίο οδήγησε στη θέσπιση του υπ. αριθμ. 655/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας έκδοσης διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού. Σημαντικό τμήμα της μελέτης καλύπτει την παρουσίαση των κυριότερων ρυθμίσεων του εν λόγω Κανονισμού με ιδιαίτερη αναφορά στις προπαρασκευαστικές εργασίες θέσπισής του.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online