Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ’ έφεση δίκη

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
32
ISBN
978-960-648-809-2
Σελίδες
XI + 118
Έτος
2024
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ’ έφεση δίκη, 2024


Η παρούσα μελέτη ερευνά με κριτική ματιά και πρακτική προσέγγιση κρίσιμα ζητήματα της κατ΄έφεση δίκης, όπως είναι οι εξουσίες του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε σχέση με την αγωγή, υπό το πρίσμα του αντικειμένου της δίκης της εφέσεως και του εύρους του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, ιδίως ως προς τις ενστάσεις που κρίθηκαν με την εκκαλουμένη απόφαση. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται αφενός στη δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των ενστάσεων που κρίθηκαν πρωτοδίκως στην βασιμότητά τους, αφετέρου στις δυνατότητες προβολής νέων ενστάσεων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (άρθρα 527 και 528 ΚΠολΔ). Προκειμένου, όμως, να αναλυθούν τα δύο αυτά ζητήματα, απαραίτητη κρίνεται η εξέταση των βασικών αρχών του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, καθώς και η οριοθέτηση της έννοιας της ένστασης και των διακρίσεων αυτής.
Το έργο διακρίνεται για την πληρότητα του παραθέτοντας και ερμηνεύοντας αντικρουόμενες θέσεις της θεωρίας, αλλά κυρίως της νομολογίας, εστιάζοντας σε συμπεράσματα για την εν τέλει ερμηνεία που δίνουν οι δικαστικές αποφάσεις στην θεμελιώδη έννοια του κεφαλαίου, καθώς και για τις συντεταγμένες του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης. Με τη συστηματική δομή και τον κατανοητό λόγο το παρόν έργο συμβάλει στην ουσιαστική κατανόηση δυσεπίλυτων δογματικών ζητημάτων και προσφέρει απαντήσεις και λύσεις σε κάποια από τα κρισιμότερα ζητήματα της κατ’ έφεση δίκης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online