Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
27
ISBN
978-960-648-369-1
Σελίδες
XXIV + 198
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021


Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και αναλύονται οι δικονομικές διατάξεις που ενδιαφέρουν στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες διατάξεις που εισήγαγε ο ν. 3524/2007, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/48/ΕΚ «σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» στο ελληνικό δίκαιο. Χάριν πληρότητας της παρούσας έκδοσης το έργο περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές στις διατάξεις του ν. 4481/2017.
Σκοπός του έργου είναι να καταδειχθεί η σημαντικότητα των δικονομικών μέσων επιβολής για την πραγμάτωση της ουσιαστικής προστασίας των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικονομικές ρυθμίσεις αποτελούν το κατ’ εξοχήν πεδίο όπου εκδηλώνεται η σύγκρουση αφενός των δικαιωμάτων των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και αφετέρου του δημοσίου συμφέροντος για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στα πνευματικά δημιουργήματα. Η δικονομική διάσταση της πνευματικής ιδιοκτησίας συγκαθορίζει και συμπροσδιορίζει το ουσιαστικό της περιεχόμενο.
Ειδικότερα, στη μονογραφία αυτή ο αναγνώστης βρίσκει απαντήσεις σε κρίσιμα πρακτικά ζητήματα, όπως αυτά αναλύονται με ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο. Ιδίως από δικονομικής επόψεως αξίζει να επισημανθούν οι εύστοχες αναλύσεις στα θέματα της αποδείξεως δια της θεσπίσεως τεκμηρίων, της αρνήσεως προσκομίσεως των αιτηθέντων αποδεικτικών μέσων, της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως, της πρόσθετης παρεμβάσεως, της λεγόμενης «ανοχής αοριστίας», της διεθνούς δικαιοδοσίας, των προσωρινών μέτρων για την προστασία των αποδεικτικών μέσων, της διαδικασίας λήψεως των προσωρινών μέτρων, καθώς και των προϋποθέσεων λήψεως προσωρινών μέτρων κ.ά.
Με αυτό το περιεχόμενο το παρόν έργο συμβάλει στην επίλυση ενός ιδιαιτέρως σημαντικού και επίκαιρου κύκλου προβλημάτων, που ανακύπτουν στο πεδίο της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online