Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
28
ISBN
978-960-648-487-2
Σελίδες
XVI + 186
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022


Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά το φαινόμενο της παράλληλης διεξαγωγής δίκης ενώπιον τακτικού και διαιτητικού δικαστηρίου, σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, αλλά και εσωτερικής διαιτησίας, καλύπτοντας ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανομοιόμορφη προσέγγιση των επιμέρους εθνικών εννόμων τάξεων, ως προς το ζήτημα της έκτασης της εξουσίας δικαστικού ελέγχου και του μέτρου ελέγχου της εγκυρότητας της συμφωνίας περί διαιτησίας εκ μέρους των πολιτειακών δικαστηρίων. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται αναλυτικά οι πιθανοί μηχανισμοί αναχαίτισης του φαινομένου της παράλληλης διεξαγωγής δικών, με εκτενή αναφορά σε θεσμούς, όπως το δεδικασμένο και η εκκρεμοδικία, αλλά και ο μηχανισμός των anti-suit injunctions. Στο τέταρτο κεφάλαιο –μέσα από μια ανασκόπηση των πορισμάτων της έρευνας– προτείνεται το καταλληλότερο εν τέλει μέτρο προς αντιμετώπιση του κινδύνου έκδοσης αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων, ενώ παρατίθενται συνδυαστικά και οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες σε επίπεδο κανόνων δικαίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο σκιαγραφείται, τέλος, το ενδεχόμενο γέννησης παράλληλων δικών και στο πεδίο της εσωτερικής διαιτησίας.

Το παρόν έργο αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τους μελετητές της επιστήμης, αλλά και τους νομικούς της πράξης, στο σύνθετο πρόβλημα της παράλληλης διεξαγωγής διαιτητικής και πολιτικής δίκης, σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής, αλλά και εσωτερικής διαιτησίας, ενώ τα ευρετήρια λημμάτων και νομικών κανόνων, που συνοδεύουν το βιβλίο, συμβάλλουν στον ευχερέστερο και ταχύτερο εντοπισμό της ζητούμενης πληροφορίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online