Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
22
ISBN
978-960-648-121-5
Σελίδες
XVIΙΙ & 485
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 50.0

Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020


Στην παρούσα μελέτη, η οποία είναι η πρώτη που πραγματεύεται τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όπως μεταρρυθμίστηκε από τον Ν. 4640/2019, επιχειρείται η ερμηνευτική ανάλυση των κυριότερων ζητημάτων που αναμένεται να εγείρει η εφαρμογή του νόμου αυτού στη δικαστηριακή πρακτική, με έμφαση στην ένταξή τους στη δογματική σφαίρα του δικονομικού δικαίου.
Εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της προδικασίας διαμεσολάβησης, τα κύρια χαρακτηριστικά της ρύθμισης της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στον ν. 4640/2019 και οι διαφορές από τις λοιπές μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής προδικασίας της διαμεσολάβησης, η επίσπευση της προδικασίας υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, το ανασταλτικό αποτέλεσμα της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, η παράλειψη των διατυπώσεων της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας και η κήρυξη του απαραδέκτου της συζήτησης, η επιβολή των χρηματικών ποινών του άρθρου 7 § 6 ν. 4640/2019, το πρακτικό επίλυσης της διαφοράς, θέματα διαχρονικού δικαίου.
Η ύλη συμπληρώνεται με Παραρτήματα, τα οποία περιέχουν, μεταξύ άλλων, συνοπτικά στατιστικά στοιχεία από την κίνηση των πρωτοδικείων της επικράτειας (2017-2018), τις Αιτιολογικές Εκθέσεις του Σχεδίου Νόμου της 2.10.2019 (όπως παραδόθηκαν στη δημόσια διαβούλευση και όπως κατατέθηκαν στη Βουλή και το Πρακτικό της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ 56/2019).
Βιβλιογραφικά και νομολογιακά δεδομένα λήφθηκαν υπόψιν μέχρι τις 28.2.2020.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online