Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
15
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-925-4
Σελίδες
XVI + 302
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Β. Βασιλάκη, Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ., 2020


Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας μελέτης αποτελεί το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης και ειδικότερα εκείνης που επιβάλλεται στα χέρια τρίτου.
Στο πλαίσιο της συντηρητικής κατάσχεσης, αφενός, προέχει η ταχύτητα της διαδικασίας και αφετέρου, ο αιφνιδιασμός του οφειλέτη, προκειμένου να προστατευθεί ο δανειστής από τον κίνδυνο της απόκρυψης των κατασχετών περιουσιακών αντικειμένων του οφειλέτη.
Επιχειρείται μία σύντομη παρουσίαση των τρόπων και των μέσων που διαθέτει η πολιτική δικονομία για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας προς διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής έννομης προστασίας. Παράλληλα, εξετάζεται διεξοδικά το θεμέλιο λίθο της εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία όταν εκτελεστεί, επιφέρει τα αποτελέσματα της έννομης προστασίας, διατάσσοντας ενέργειες, παραλείψεις ή ανοχή. Τέλος, προβαίνουμε σε μία συνοπτική ανάλυση του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης και σε συσχετισμό του μέτρου αυτού, με τις συγγενείς μορφές που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αναλύεται διεξοδικά το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Παρουσιάζονται τα εννοιολογικά στοιχεία του μέτρου, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιβολής του, έτσι όπως αυτά οριοθετούνται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ τέλος, αναφέρεται και η δυνατότητα ανάκλησης ή άρσης της κατάσχεσης αυτής εκ μέρους των διαδίκων.
Παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου για ληξιπρόθεσμα χρέη οφειλετών στο Δημόσιο, η δέσμευση λογαριασμών οφειλετών -καταθετών στα χέρια της Τράπεζας ως τρίτης για χρέη τους είτε έναντι του Δημοσίου είτε έναντι ιδιωτών και τέλος η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online