Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
25
ISBN
978-960-648-199-4
Σελίδες
XVIII + 385
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020


Στη μελέτη αυτή αναλύονται τα βασικότερα ζητήματα γύρω από τον θεσμό της προσωρινής προστασίας στην εκουσία δικαιοδοσία. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον θεσμό της δικαστική προστασίας στην πολιτική δίκη γενικότερα, ως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και περιέχει μία ξεχωριστή αναφορά στην αυτοτελή διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η φύση και το αντικείμενο της εκουσίας διαδικασίας ως ειδικής διαδικασίας και αναλύεται το ζήτημα της χορήγησης προσωρινής προστασίας εντός της διαδικασίας αυτής. Το τρίο κεφάλαιο εστιάζει και αναλύει διεξοδικά τον θεσμό της προσωρινής διαταγής του άρθρου 781 ΚΠολΔ ως την κύρια μορφή παροχής προσωρινής προστασίας στην εκουσία δικαιοδοσία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ειδικότερες μορφές της προσωρινής προστασίας, όπως η χορήγηση προσωρινών μέτρων και τα προληπτικά μέτρα που άπτονται στο πεδίο πτωχευτικών και παρεμφερών διαδικασιών.
Το παρόν βιβλίο στοχεύει σε μια πλήρη και συστηματική ενημέρωση του αναγνώστη με αναφορές και ανάλυση των σημαντικότερων σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ, αποτελώντας ένα πλήρες εργαλείο μελέτης αλλά και αντιμετώπισης ζητημάτων από τον δικηγόρο της πράξης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online