Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
24
ISBN
978-960-648-191-8
Σελίδες
XXX + 195
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020


Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει κατά τρόπο συστηματικό τις έννομες συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής (άρθρο 267 ΣΛΕΕ), με αφετηρία τη φύση της ως «αντικειμενικοποιημένης» παρεμπίπτουσας διαδικασίας χωρίς συμμετοχή διαδίκων και τη λειτουργία της ως διαλογικής συνεργασίας μεταξύ εθνικού δικαστή και Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς διασφάλιση κατά κύριο λόγο της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μελέτης είναι ότι η ανάλυση της δεσμευτικής ενέργειας των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται υπό το πρίσμα τόσο της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των εθνικών δικαστηρίων. Συναφώς παρατίθενται και αξιολογούνται κριτικά περιπτώσεις στις οποίες εθνικά δικαστήρια αμφισβήτησαν ή αρνήθηκαν ευθέως να συμμορφωθούν προς τις προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδικεύονται οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις προδικαστικές αποφάσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online