Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ζωή Παπασιώπη-Πασιά


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Ε. Βασιλακάκης/Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 6η έκδ., 2017
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Ε. Βασιλακάκης/Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 5η έκδ., 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (16)

Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Η κατά το άρθρο 4 ελλΑΚ αρχή της απόλαυσης από τους αλλοδαπούς των αυτών αστικών δικαιωμάτων με τους έλληνες και ο ρόλος της ρήτρας της αμοιβαιότητας και των Διεθνών και Διμερών Συμβάσεων, σε: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Εξελίξεις στη δυνατότητα τέλεσης γάμου στην Ελλάδα από αιτούντες διεθνή προστασία, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Η ερμηνεία του άρθρου 20 ελλΑΚ υπό το φως των εξελίξεων του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Εξελίξεις στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας να ρυθμίζει η ίδια τα ζητήματα κτήσης και απώλειας της ιθαγένειας, σε: ΕφημΔΔ 1/2014
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Ε. Πασιά/Δ. Βαραδίνης, Migration and law: Greece, σε: RHDI 1/2014
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Το νομικό καθεστώς των ανιθαγενών, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, La proposition de Règlement du Conseil du 16 mars 2011 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi..., σε: RHDI 1/2013
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Η αρχή του αίματος: εθνικότητα ή ελληνικότητα; Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας, σε: ΕφημΔΔ 3/2012
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στις υποθέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Consumer protection in Greek private international law, σε: RHDI 1/2010
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Η αντιμετώπιση του «θύματος» εμπορίας ανθρώπων από τον εθνικό νομοθέτη., σε: ΕφημΔΔ 3/2009
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Το «δικαίωμα» στην ιθαγένεια κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας, σε: Αρμ 6/2009
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Η διπλή ιθαγένεια (πολυϊθαγένεια) κατά το ελληνικό δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Οι ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ρυθμίσεις του νόμου 2447/1996 – Διακρατικές υιοθεσίες, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Υφιστάμενα κωλύματα στο πρόσωπο του υιοθετουμένου κατά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου επί της σύστασης της υιοθεσίας δικαίου στις ελληνικές συγκρούσεις νόμων, σε: Αρμ 8/2005
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Η εφαρμογή της Σύμβασης της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές από τα ελληνικά δικαστήρια. Προβλήματα μεθοδολογικής προσέγγισης και σημεία τριβής με το άρθρο 25 του ελλΑΚ, σε: ΕπισκΕΔ 2/1998

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΕφΘεσ 3633/1996, σε: ΕπισκΕΔ 1/1997, σχόλιο: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά
ΑΠ 402/1995 Τμ. Α΄, σε: ΕπισκΕΔ 4/1995, σχόλιο: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά