Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ζωή Γ. Λαδά


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Ζ. Λαδά, Η πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Ζ. Λαδά, Ο θεσμός της πρότυπης δίκης ως μηχανισμός αντιμετώπισης των όμοιων υποθέσεων από τα διοικητικά δικαστήρια, σε: ΕφημΔΔ 5/2009

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Δεύτερο Τμήμα) Απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2015, 2 BvR 2735/14, 4/2016 (26.1.2016), σε: ΕφημΔΔ 1/2016, σχόλιο: Ζ. Λαδά