Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιργινία Τζώρτζη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Β. Τζώρτζη/Κ.-Α. Πούλου/Μ. Σαπαρδάνη/Ε. Τσιτσιπά, Mutual trust in times of crisis of EU values, 2020
Β. Τζώρτζη, The limits of mutual trust in the area of freedom, security and justice, 2019

Επιστημονική επιμέλεια

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, The European Public Prosecutor's Office (EPPO) as the "keystone" of the EU Criminal Justice System, 2018
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2018

Συμβολές σε συλλογικά έργα (12)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (12) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Β. Σκουρής/C. Toader/Τ. Τριδήμας/Β. Τζώρτζη/Κ.-Α. Πούλου/Ε. Τσιτσιπά/Μ. Σαπαρδάνη, Πρακτικά της διαδικτυακής ημερίδας του ΚΔΕΟΔ. Αμοιβαία εμπιστοσύνη στην εποχή της κρίσης των αξιών της ΕΕ: Κατάσταση και πιθανά επόμενα βήματα, σε: ΕΕΕυρΔ 2/2021
Β. Τζώρτζη, Περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών: Οι νέοι Κανονισμοί για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και των καταχωρημένων συντρόφων, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Β. Τζώρτζη, Κράτος Δικαίου και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, σε: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Β. Τζώρτζη, Απόρριψη αίτησης ασύλου λόγω συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, σε: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Β. Τζώρτζη, Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της σύγκρουσης ασφάλειας και ελευθερίας στον ΧΕΑΔ, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2018