Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βασίλης Βαθρακοκοίλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (14)

Συγγραφέας

Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015
Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015
Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Κληρονομικό Δίκαιο (Άρθρα 1871-2035) και ο ΕισΝΑΚ, τόμ. 6β, 2010
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Κληρονομικό Δίκαιο (Άρθρα 1710-1870), τόμ. 6α, 2009
Β. Βαθρακοκοίλης, Το Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν. 3719/2008) και οι τροποποιήσεις Οικογενειακού Δικαίου, 2009
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Εμπράγματο Δίκαιο (Άρθρα 1142-1345) και Κτηματολόγιο, τόμ. 4β, 2008
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Εμπράγματο Δίκαιο (Άρθρα 947-1141), τόμ. 4α, 2007
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Ειδικό Ενοχικό (Άρθρα 741-946), τόμ. 3γ, 2006
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Ειδικό Ενοχικό (Άρθρα 619-740), τόμ. 3β, 2005
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Ειδικό Ενοχικό (Άρθρα 496-618), τόμ. 3α, 2004
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Οικογενειακό Δίκαιο (Άρθρα 1346-1694), τόμ. 5, 2004
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Γενικό Ενοχικό (Άρθρα 287-495), τόμ. 2, 2003
Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ - Γενικές Αρχές (Άρθρα 1-286), τόμ. 1, 2001