Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βασίλειος Σκουρής


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Β. Σκουρής/Ε. Βενιζέλος, Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος, 2024
Β. Σκουρής, Σύνταγμα και Ηθική, 2024
Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020

Πρόλογος

Ι. Σαρμάς, “Η Ένωση δικαίου”, 2022

Επιστημονική διεύθυνση

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020

Διεύθυνση Σειράς

Ι. Συμεωνίδης, Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 1995

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Β. Σκουρής, Η συνεργασία των διοικητικών δικαστηρίων με το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 40 χρόνια της ευρωπαϊκής μας πορείας, σε: ΕφημΔΔ 1/2022
Β. Σκουρής, Κυρώσεις για παραβιάσεις του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Π. Γέμτος/Α. Τσαμπάση/Θ. Ξανθόπουλος/Ι. Αναστόπουλος/Π. Μπερνίτσας/Β. Σκουρής/Π. Χριστόφορος/Ν. Κλαμαρής/Ε. Βολουδάκης/Σ. Ταλιαδούρου, Πόρισμα 29ης Οκτωβρίου 1990 για τη μελέτη του υφισταμένου νομικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε: ΕφημΔΔ 2/2022
Β. Σκουρής, Μορφές έννομης προστασίας κατά της κλιματικής αλλαγής, σε: ΕφημΔΔ 5/2022
Β. Σκουρής, Σταθμοί στη διαμόρφωση του σύγχρονου διοικητικού δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 1/2021
Β. Σκουρής, Η διεθνοποίηση του (εθνικού) δικαίου: καταληκτική ομιλία στο Συνέδριο της Νομικής Σχολής με αφορμή τα 90 χρόνια λειτουργίας της, σε: ΕΕΕυρΔ 1/2021
Β. Σκουρής/C. Toader/Τ. Τριδήμας/Β. Τζώρτζη/Κ.-Α. Πούλου/Ε. Τσιτσιπά/Μ. Σαπαρδάνη, Πρακτικά της διαδικτυακής ημερίδας του ΚΔΕΟΔ. Αμοιβαία εμπιστοσύνη στην εποχή της κρίσης των αξιών της ΕΕ: Κατάσταση και πιθανά επόμενα βήματα, σε: ΕΕΕυρΔ 2/2021
Β. Σκουρής, Η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του εθνικού δικαίου -Unionsrecht bricht nationales Recht (: «Το ενωσιακό δίκαιο καταργεί το εθνικό δίκαιο»), σε: ΕΕΕυρΔ 4/2021
Β. Σκουρής, Έλεγχος συνταγματικότητας και/ή αντίθεσης προς το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο. Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και τι μπορεί ή οφείλει να επιλέξει ο δικαστής και με ποια σειρά;, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Χ. Γεραρής/Κ. Μενουδάκος/Β. Σκουρής, Στρογγυλή Τράπεζα, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2018
Β. Σκουρής, Ενεργητική νομιμοποίηση ιδιωτών για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Inuit Tapiriit Kanatami (C-583/11P) και Telefónica (C-274/12P), σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Β. Σκουρής, Το Δικαστήριο της ΕΕ: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Β. Σκουρής, Εισαγωγική ομιλία κατά την εναρκτήρια τελετή του 6ου Συνεδρίου Ευρωπαίων Νομικών, σε: ΕΠολΔ 1/2012
Β. Σκουρής, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, σε: ΕΔΕΚΑ, Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Β. Σκουρής, Η ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παραδείγματα από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Β. Σκουρής, Ποιες συνέπειες επιφέρει η παράβαση της υποχρέωσης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά ανώτατα δικαστήρια;, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Β. Σκουρής, Δικαστική προστασία κατά της επιβολής προστίμου για την ανέγερση και τη διατήρηση αυθαίρετου κτίσματος, σε: ΕλλΔνη 4/1991
Β. Σκουρής, Συνταγματική Καθιέρωση του Οργανικού Κριτηρίου;, σε: ΔιΔικ 1/1989