Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βασίλειος Κ. Μάρκος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Β. Μάρκος, Το νομικό καθεστώς των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών στην ελληνική επικράτεια, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (3)

Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Νομοθετικές παλινωδίες περί την καύση των νεκρών, σε: Νομοκανονικά 1/2016
Β. Μάρκος, Το μητροπολιτικό σύστημα διοικήσεως, σε: Νομοκανονικά 2/2015
Β. Μάρκος, Ο θεσμός των Τιτουλάριων Αρχιερέων στην Εκκλησία της Ελλάδος, σε: Νομοκανονικά 2/2013

Σχόλια σε αποφάσεις (16)

ΣτΕ 781/2017 Τμ. Α΄, σε: Νομοκανονικά 2/2017, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 549/2016 Τµ. Δ΄, σε: Νομοκανονικά 2/2016, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΕφΑθ 1050/2016 Τµ. 15ο, σε: Νομοκανονικά 2/2016, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 2078/2016 Τμ. Γ΄, σε: Νομοκανονικά 1/2017, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 2476/2016 Τμ. Β΄, σε: Νομοκανονικά 2/2017, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 921/2015 Τμ. Γ, σε: Νομοκανονικά 1/2016, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 1111/2015 Τμ. Γ, σε: Νομοκανονικά 1/2016, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 2837/2015 Τμ. ΣΤ΄, σε: Νομοκανονικά 1/2017, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΟλΣτΕ 2399/2014, σε: Νομοκανονικά 2/2014, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 4595/2014 Τµ. Γ, σε: Νομοκανονικά 1/2015, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΠΠρΑθ 3597/2014, σε: Νομοκανονικά 1/2015, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΠΠρΘεσ 1563/2013, σε: Νομοκανονικά 2/2013, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 809/2013 Τµ. Δ, σε: Νομοκανονικά 1/2014, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΜΠρΧαλκιδικ 116/2013, σε: Νομοκανονικά 1/2014, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 594/2012 Τµ. Γ, σε: Νομοκανονικά 1/2013, σχόλιο: Β. Μάρκος
ΣτΕ 2452/2012 Τµ. Ε, σε: Νομοκανονικά 1/2014, σχόλιο: Β. Μάρκος