Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βασίλειος Δ. Τουντόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2015
Β. Τουντόπουλος, Εξαγοράσιμες μετοχές, 2010

Επιστημονική επιμέλεια

Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011
Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010
Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Β. Τουντόπουλος, Η (προ)καταβολή δαπανών και η αποκατάσταση ζημιών μελών δ.σ. ανώνυμης εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε: ΕλλΔνη 2/2018
Β. Τουντόπουλος, Συμμετοχή και ψηφοδοσία προσώπων μη εχόντων τη μετοχική ιδιότητα σε γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρείας, σε: ΕλλΔνη 5/2015
Β. Τουντόπουλος, Η πλοήγηση ως θεσμός μεταξύ ιδιωτικού, δημοσίου και κοινοτικού δικαίου. Σκέψεις αναφορικά με την υποχρεωτική λιμένια πλοήγηση, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011
Β. Τουντόπουλος, Η «ηθελημένη κακή διαχείριση» (Wilful Misconduct) στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010
Β. Τουντόπουλος, Ζητήματα από την έκδοση και κατάρτιση συναλλαγών επί αιώνιων ομολογιών (perpetual bonds) στο ελληνικό δίκαιο, σε: ΕπισκΕΔ 2/2009
Β. Τουντόπουλος, Ευθύνη των ιδρυτών για πλημμέλειες κατά την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας – Σκέψεις σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 3 ν. 2190/1920, σε: ΕπισκΕΔ 2/2008
Β. Τουντόπουλος, ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO ΣΥΜΦEΡΟΝ ΣΤΗ ΘΑΛAΣΣΙΑ ΑΣΦAΛΙΣΗ. ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007
Β. Τουντόπουλος, Ζητήματα από τη σύμβαση ανάληψης μετοχών κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, σε: ΕπισκΕΔ 4/2006
Β. Τουντόπουλος, Η νομική προστασία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, σε: ΕπισκΕΔ 2/2006
Β. Τουντόπουλος, Η ευθύνη του φορέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε: ΕπισκΕΔ 4/2005
Β. Τουντόπουλος, Συμβάσεις της ναυτικής εταιρείας με ιδρυτές, μετόχους, μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και υπαλλήλους της. Η διάταξη του άρθρου 15 ν. 959/1979, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Ναυτική εταιρία - Σύγχρονα ζητήματα, 2004
Β. Τουντόπουλος, Το μποϋκοτάζ κατά επιχειρήσεων – Ειδικότερα σκέψεις σχετικά με το μποϋκοτάζ που ανάγεται σε οικολογικά αίτια, σε: ΕπισκΕΔ 2/2003
Β. Τουντόπουλος, Συμβάσεις της ναυτικής εταιρείας με ιδρυτές, μετόχους, μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και υπαλλήλους της, σε: ΕπισκΕΔ 3/2003
Β. Τουντόπουλος, Η συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών, σε: ΕπισκΕΔ 4/2003

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΕφΘεσ 1050/2005, σε: ΕπισκΕΔ 3/2005, σχόλιο: Β. Τουντόπουλος
ΠΠρΑθ 3282/2003, σε: ΕπισκΕΔ 2/2004, σχόλιο: Β. Τουντόπουλος
ΜΠρΧίου 160/2000, σε: ΕπισκΕΔ 4/2004, σχόλιο: Σ. Μούζουλας, Β. Τουντόπουλος